Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 20.5.2010

Le vsaka peta združitev uspe. SwatyComet d.d.u in Swatyu je!

Skupaj s podjetjem KOPA nam je uspelo, da smo uresničili strateške poslovne odločitve glede združitve in poenotenja poslovanja podjetij Comet in Swaty. Največji izziv pri združitvi je bila različnost podjetij; poleg korporacijske kulture tudi različna organiziranost in poslovni procesi. Na poenotenje informacijske podpore smo se pripravljali skoraj dve leti. Najprej smo leta 2009 tudi v Swaty uvedli poslovni informacijski sistem KOPA ERP. Lani smo poskrbeli še za načrtovanje informacijske podpore skladno s poenotenjem poslovnih procesov na vseh segmentih poslovanja. Nazadnje smo uskladili šifrante, izvedli zahtevno povezavo s proizvodnim informacijskim sistemom v Swaty ter združili podatke o poslovanju iz obeh podjetij v eno podatkovno zbirko. S tem smo postavili osnovo, da bosta imela vodstvo in kontroling na voljo potrebne podatke za odločanje in planiranje poslovanja združenega podjetja.


Benjamin Majcen, vodja Poslovne informatike v družbi SwatyComet d.d.,

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)