Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 4.6.2010

KOPA ponudila novo rešitev za poslovno planiranje Professional Planner

KOPA d.d. je na osnovi strateškega partnerstva z avstrijskim svetovalnim podjetjem za kontroling Consultnetwork na slovenskem trgu razširila svojo ponudbo storitev in rešitev za kontroling in menedžment. V sklopu svetovalnih storitev in programskih rešitev za uravnoteženo poslovno odločanje bo KOPA tržila še inovativno rešitev za poslovno planiranje Professional Planner. Ta rešitev, v povezavi s poslovnim informacijskim sistemom kot je KOPA ERP, oddelkom kontrolinga in finančno-računovodski službi omogoča kakovostno delo, vodstvu pa zagotavlja učinkovite vzvode za hiter in pravilen odziv na spremembe v poslovanju.

„KOPA ima več kot 30 let izkušenj pri prenovah poslovanja v različnih gospodarskih panogah. Z uporabo rešitve Professional Planner želimo poslovnim kontrolerjem in upraviteljem financ poenostaviti delovne postopke, da se lahko čim bolje posvetijo stanju poslovanja ter vodstvu zagotovijo kakovostne podatke in informacije za odločanje,“ je povedal Marjan Gobec, izvršni direktor za področje prodaje in marketinga v KOPA d.d.

Planiranje je eno najpomembnejših področij dela kontrolinga. Od kakovosti planiranja so namreč odvisne številne poslovne odločitve, hkrati pa predstavlja temeljno orodje za merjenje uspešnosti podjetij pri doseganju poslovnih ciljev. V oddelkih kontrolinga danes planiranje večinoma izvajajo z uporabo preglednic v Excelu. Takšen način dela botruje neusklajenosti podatkov, saj različni planerji uporabljajo različne šifrante, ob tem pa se lahko po podjetju uporablja razne verzije popravljenih planov. „V praksi se podjetja pri sočasnem planiranju, kjer je lahko v pripravo plana vključenih tudi deset in več planerjev, soočajo s popolno anarhijo,“ je povedal Miran Kranjc, programski vodja v KOPA d.d. Uporaba pisarniškega orodja Excel povzroča podjetjem veliko težav že pri postavitvah začetnega plana, saj je potrebno ročno vnesti več tisoč podatkov. Poleg tega se z enakimi težavami srečujejo pri rebalansih plana, ko je treba ročno vnesti spremembe, ki se lahko nanašajo na vse podatke.

Professional Planner poenostavlja in avtomatizira vrsto opravil in postopkov pri pripravi in vodenju plana. V Kopi so Professional Planner povezali neposredno s poslovnim informacijskim sistemom KOPA ERP, s čimer so uporabnikom zagotovili enostavno primerjavo dejansko ustvarjenih rezultatov poslovanja s planiranimi.

Na tak način je poenostavljen nadzor poslovanja glede na plan, kar vodstvu omogoča hiter odziv v primeru prevelikega odstopanja in spremembo ciljev glede na dejansko poslovno uspešnost v določenem obdobju. Poleg tega je možno enostavno osvežiti vse ali samo posamezne planske podatke v primeru rebalansa. Ker se vse dejavnosti vezane na plan izvajajo na enem mestu in povezano, imajo vsi odgovorni na voljo zadnjo različico plana in s tem enotne podatke za odločanje.  

Oddelki kontrolinga pridobijo s Profesionnal Plannerjem tudi možnost spremljanja realizacije po strukturi prihodkov in posameznih vrstah stroškov znotraj različnih organizacijskih enot. Rešitev je namreč povezana z glavno knjigo, tako da se podatke pridobiva samodejno, brez ročnega vnašanja. Poročevalcem ob tem ponuja vrsto zmožnosti za pripravo poročil in analiz, ki se lahko objavijo na intranetnem portalu ali se natisnejo. Professional Planner združuje podatke v povezan sistem za načrtovanje uspeha, denarnih tokov in bilanc stanja, pri čemer je možna simulacija podatkov in planov na različnih ravneh za različne poslovne scenarije.

PR
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)