Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 6.7.2010

KOPA mobilno – preskok v produktivnostiKOPA uporabnikom njenih poslovnih sistemov pa tudi drugih rešitev na tehnologijah Oracle omogoča delo s poslovnimi aplikacijami prek katere koli mobilne naprave, na primer pametnega mobilnika. Mobilna uporaba Kopinih aplikacij bistveno izboljšuje kakovost dela in produktivnost, obenem pa omogoča uvedbo naprednih informacijskih storitev za mobilne zaposlene. Sveže in stalno dostopne informacije zaposlenim in vodjem omogočajo sprejemanje pravilnih odločitev, tudi če se ne nahajajo v svoji pisarni.    

„KOPA svojim uporabnikom omogoča, da prek mobilnih tehnologij prenesejo storitve poslovnega informacijskega sistema neposredno na točko poslovanja,“ je povedal Domen Ocepek, vodja področja KOPA ERP. „Na tak način poskrbijo za interaktivno izvajanje povezanih poslovnih procesov, brez kakršnih koli prekinitev ali prepisovanja podatkov.“

Prednost Kopinih mobilnih rešitev je visoka prilagodljivost, saj si lahko uporabnik v skladu s svojimi pravicami in zadolžitvami sam izbere, katere funkcionalnosti in podatke bo uporabljal na svoji mobilni napravi. Delo poteka na enak način, z istimi podatki, kot so uporabnikom na voljo v pisarni, prek osebnega računalnika.

„Vrsta zaposlenih, ne samo direktorjev ali prodajalcev, potrebuje dostop do funkcionalnosti poslovnega informacijskega sistema kadar koli in od koder koli,“ je še pojasnil Ocepek. “Narava dela in visok tempo poslovanja od ljudi zahtevata tako rekoč stalno pripravljenost na različne poslovne dogodke.“  

Prenos poslovnih aplikacij v mobilno uporabo odpira povsem nove možnosti za poslovanje. Izboljšati je mogoče vrsto postopkov in procesov v prodaji, proizvodnji, logistiki in pri vodenju. Prodajalci dobijo dostop do vseh podatkov, ki jih potrebujejo pri poslih, na primer pregled poslovanja s kupcem, odprte postavke, plačilne roke, stanje zalog in dobavne čase. Pri kupcu lahko vnašajo povpraševanja, kar omogoča hitrejše pridobivanje realnih informacij o ponudbi, ter naročila, s čimer se skrajša proces od naročila do dobave. Mobilna uporaba Kopinih aplikacij se izkaže tudi na drugih delovnih področjih, ki se izvajajo izven pisarn. V proizvodnji omogoča enostavnejšo uvedbo proizvodnih terminalov, s katerimi se odpravi papirne delovne naloge in drugo proizvodno dokumentacijo ter izvede učinkovit zajem delovnega časa. Poleg tega se izboljša spremljanje planov in usklajevanje naročil v proizvodnji z dejanskim stanjem. Podobno lahko podjetje kupcem hitro posreduje informacije o stanju njihovega naročila, neposredno s proizvodne linije. V skladiščni logistiki se lahko izvede mobilno spremljanje naročilnic za sektor komerciale, s čimer se izboljša planiranje dela in to kar na istih terminalih, ki se sicer uporabljajo za radijsko vodeno skladiščno poslovanje.

KOPA uporabnikom omogoča mobilno uporabo večine funkcionalnosti poslovnega informacijskega sistema, kar pomeni, da hitro pridobivajo informacije iz različnih povezanih poslovnih procesov. Ta zmožnost pomembno izboljšuje sodelovanje med posameznimi sektorji ter pohitri reševanje problemov. Menedžerji ter vodje sektorjev hitro pridobivajo sumarne podatke o poslovanju, istočasno pa lahko pregledujejo podatke vse do ravni posameznega poslovnega dogodka. Za menedžerje je možno pripraviti dnevna mobilna poslovna poročila, kar jim zagotavlja redne informacije iz poslovanja brez preverjanja v kontrolingu ali finančnem računovodstvu ter pri vodjih sektorjev.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)