Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 6.8.2010

10 sprememb dela v naslednji 10 letih(povzeto po www.gartner.com)

Po navedbah raziskovalne hiše Gartner bo delo postalo manj rutinirano, vendar zato toliko bolj nestabilno, hiperpovezano in zamočvirjeno. Do leta 2015 naj bi bilo več kot 40 odstotkov dela nerutinskega, v primerjavi s 25 odstotki v letu 2010. Ljudje bodo bolj delovali v različno zasedenih skupinah in manj delali samostojno. Sodelovali bodo z ljudmi, s katerimi imajo malo povezav, tako da bodo ekipe vključevale tudi ljudi izven okrilja organizacije. Tehnologije za simulacijo, vizualizacijo in združevanje, ki delujejo nad jotabajti podatkov v sekundi, bodo zahtevale stalno nova znanja in sposobnosti.

Organizacije bodo zato morale usvojiti 10 ključnih sprememb v naravi dela, ki bodo vplivale na njihovo delovanje in razmisliti, kateri radikalno drugačni načini tehnološkega upravljanja bodo potrebni:

  • Derutinizacija dela. Največja dodana vrednost ljudi ni v procesih, ki se jih ne da avtomatizirati temveč v nerutiniranih procesih, kjer so potrebne človeške lastnosti, analitičnost in povezani prispevki, ki se odražajo v odkrivanju, inovacijah, skupinskem delu, vodenju, prodajanju in učenju.
  • Delovna močvirja. Močvirjenje je delovni stil, ki ga zaznamujejo skupinske aktivnosti in, kjer lahko vsakdo priložnostno sodeluje in dodaja vrednost. Pri tem se pojavljata dva fenomena: skupinjenje namesto samostojnega izvajanja bo ovrednoteno in se bo izvajalo bolj pogosto, pri čemer se bo pojavljalo vse več močvirjenja.
  • Šibke povezave. V močvirji se lahko ljudje slabo poznajo ali pa sploh ne, saj sodelovanje poteka prek šibkih povezav, kjer so lahko ljudje izbrani zato, ker so sodelovali z nekom drugim.
  • Delovanje v kolektivu. V podjetju delujejo neformalne skupine ljudi, ki niso pod nadzorom organizacije in lahko vplivajo na poslovno uspešnost. Te skupine združujejo skupni interesi, navade ali zgodovinski dogodki.
  • Delovne skice. Večina nerutiniranih procesov bo potekala zelo neformalno. Zato je zlasti pomembno, da poskuša organizacija vzpostaviti kriterije za sprejemanje odločitev.
  • Spontano delo. Ta značilnost se dotika Gartnerjevega opisa delovnih močvirij. Spontanost nakazuje uporabo neobičajnih aktivnosti, na primer uporabo novih vzorcev in proaktivno delo, kot je iskanje novih priložnosti in ustvarjanje novih izdelkov ter modelov.
  • Simulacije in eksperimentiranje. Gre za uporabo n-dimenzijskih virtualnih prezentacij različnih vrst podatkov, ki bodo nadomestile vrtanje po celicah v podatkovnih preglednicah.
  • Občutljivost vzorcev. Poslovni svet postaja vse bolj nestabilen, zato ljudje opuščajo linearne modele, osnovane na preteklem delovanju, saj ne zagotavljajo več takšnega vpogleda v prihodnost kot prej.
  • Hiperpovezanost. Gre za lastnost velikega števila organizacij, ki delujejo znotraj omrežij v omrežjih in ne morejo pridobiti celovitega nadzora.
  • Moj prostor. Delovni prostor postaja vse bolj virtualen, s sestanki, ki potekajo z različnimi organizacijami prek različnih časovnih območij.

Celoten članek je na voljo na spletni strani: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1416513
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)