Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 6.8.2010

Poslovanje, podprto z RFID
RFID tehnologija skozi glavna vrata vstopa v življenja vseh nas. Ne samo, da njen prodor spreminja poslovne procese, na primer spremljanje zalog, upravljanje proizvodnje in optimizacijo delovnih postopkov, ampak vpliva tudi na povečanje odzivnosti ponudnikov na stalno spreminjajoče se potrebe kupcev.

Danes se RFID utrjuje predvsem pri upravljanju v nabavnih verigah, obvladovanju sredstev in pri vodenju odnosov s partnerji. S to tehnologijo je nenazadnje mogoče povezati poslovne funkcije in procese v in med podjetji v visoko učinkovit poslovni model. Takšen model zmanjšuje zapletenost procesov ter zaradi visoke standardizacije odpravlja negotovosti in zmanjšuje obseg sprememb.

Procesne prednosti
Radiofrekvenčna tehnologija je glede tehnološkega procesa enostavna. Sestavljata jo dva glavna elementa, označba in čitalnik, ki prebere podatke prek radijskih valov. RFID sama po sebi ne more izboljšati procesov, so pa njene lastnosti tiste, ki omogočajo napredno aplikativno uporabo. RFID namreč v nasprotju s črtno kodo zajema podatke tudi kadar oznaka ni v vidnem polju čitalnika. Poleg tega, da v realnem času samodejno prebere oznako, podatke tudi shrani in razreši odstopanja,  kar omogoča odkrivanje drugih lastnosti nosilcev označb, na primer vzorcev gibanja in s tem optimizacijo aktivnosti.

 Lastnosti RFID

  • Hiter in učinkovit zajem podatkov.

  • Avtomatizacija zajema podatkov.

  • Dolga življenjska doba.

  • Uporaba v zahtevnih industrijskih okoljih.

  • Varnost in zaščita podatkov.


RFID tehnologija prek informacije v realnem času vzpostavlja  novo arhitekturo upravljanja informacij in s tem možnost razvoja povsem novih aplikacij, ki so namenjene poenostavitvam rutinskih opravil. Osnova za te aplikacije pa je prav možnost uporabe RFID kot komunikacijskega sredstva med računalniki, ljudmi, ljudmi in stvarmi ter med stvarmi. Slednje izpostavlja tudi Evropska komisija v Strategiji i2010, kjer predvideva, da bodo naprave za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) in senzorske tehnologije, vgrajene v proizvode, omogočile večjo medstrojno komunikacijo ter razširile internet na „internet stvari“. Komisija je že izdala priporočilo o RFID, ki zagotavlja pravno varnost ter odpravlja pomisleke glede zasebnosti in varnosti podatkov.

Nove aplikacije
KOPA že razvija nove aplikacije, ki temeljijo na uporabi visokofrekvenčne tehnologije UHF, z uporabo izredno tankih nalepk z RFID označbo. Te so cenovno sprejemljive in primerne za masovno uporabo. Kot takšne so primerne za označevanje dokumentov in nižje cenovnih izdelkov. Do sedaj se je namreč RFID, kot zamenjava za črtno kodo, uporabljala predvsem za sledenje transportnim enotam in dražjim izdelkom oziroma sredstvom.

Prihajajoče Kopine industrijske rešitve na osnovi RFID bodo tesno integrirane s poslovnim informacijskim sistemom KOPA ERP. Tako bodo uporabnikom omogočale interaktivno obvladovanje vsebine, na primer paketov ali dokumentacije. UHF tehnologija namreč omogoča, da se vsebina paketa z večjim številom elementov ali zbir dokumentacije samodejno odčita ob prehodu določene točke, s čimer se bistveno poenostavi pregledovanje in dopolnjevanje paketov ter vzpostavi avtomatsko potrjevanje. Kopine rešitve sicer že od vsega začetka podpirajo uporabo črtne kode in klasične RFID tehnologije, s katerimi je bilo potrebno vsako označbo posebej odčitati. Z novo tehnologijo, ki jo bodo v Kopi ustrezno procesno podprli, pa bodo strankam zagotovili enkraten zajem večjega števila RFID oznak in s tem močno poenostavili delo in zmanjšali napake v različnih procesih na področju proizvodnje, logistike in poslovanja.

Več informacij: Domen Ocepek, vodja razvoja KOPA ERP (domen.ocepek@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)