Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 6.8.2010

Učinkovito planiranje vzdrževanja
Orodje za planiranje dela vzdrževalskih služb Maximo Scheduller je razširitev zadnje različice sistema Maximo 7.1 in je zagotovo med najbolj privlačnimi razlogi, bodisi za vpeljavo tega vodilnega informacijskega sistema za podporo pri vzdrževanju bodisi za nadgradnjo s prejšnjih verzij.

V številnih podjetjih so se zaradi zniževanja stroškov in želje po večji produktivnosti povečale zahteve za natančno planiranje vzdrževalskih posegov in razporejanje virov. Zaradi kompleksnosti vzdrževanja si planiranja brez uporabe primernih informacijskih rešitev skorajda ne moremo več zamisliti, vendar se tehnične službe pri tem srečujejo s številnimi problemi. Informacijski sistemi za vzdrževanje namreč v osnovi ne zagotavljajo planerskih funkcionalnosti in se zato povezujejo z drugimi orodji. To narekuje dodatno delo in finančna sredstva za integracijo, sinhronizacijo in vzdrževanje. Poleg tega so takšni zunanji planerski sistemi izredno zahtevni in zahtevajo številne dodatne vire, od tehnologij do ljudi.

Grafična predstavitev vzdrževalnih planov

IBM Maximo Asset Management Scheduler V7.1, kot vgrajen planerski sistem, omogoča planerjem pregled nad vsemi delovnimi nalogi na posameznih sredstvih v Ganttovem diagramu. Z logičnim združevanjem in razporejanjem delovnih nalog prek diagrama se pomembno skrajša izpad delovanja sredstev oziroma poveča njihova razpoložljivost.
 
Zmožnost pregledovanja zasedenosti virov (ljudi, tehnologij ...) glede na razpoložljivost omogoča planerjem, da učinkovito upravljajo z viri, glede na njihovo lokacijo in izkoriščenost. Enoten pregled nad izrednimi, načrtovanimi in nenačrtovanimi deli, v primerjavi z razpoložljivimi viri, zagotavlja učinkovito planiranje dela in rabo virov, v izogib prekinitvam in zamudam v proizvodnji, ki ustvarjajo visoke stroške. Po drugi strani takšna preglednost omogoča hitrejše zaključevanje nalog ter enostavnejše prilagajanje na spremembe v razpoložljivosti virov za pravočasno izvedbo.

Upravljanje z urniki

Z uporabo rešitve Maximo Scheduler planerji oblikujejo urnike, ki vključujejo delovne naloge in kombinacije opravil glede na uporabniško določene kriterije, pri čemer so delovni nalogi prikazani s pripadajočimi zahtevami po virih. Planerji enostavno prenašajo opravila in delovne naloge na želen datum oziroma čas znotraj diagrama, ali s pritiskom na gumb uporabijo napredno metodo kritičnih poti. Zasedenost virov se preračunava in prikazuje v Ganttovem diagramu v realnem času, glede na spremembe pri opravilih in delovnih nalogih.

Urnikom je mogoče pripeti tudi koledar, predvsem za odkrivanje delovnih ur znotraj in izven rednega delovnega časa, s čimer se lahko zmanjša število dragih nadur. Maximo Asset Management Scheduler planerjem omogoča tudi upravljanje z odvisnimi opravili in delovnimi nalogi, s čimer se skrajša trajanje za začetek izvajanja odvisnega naloga oziroma čas med odvisnimi nalogi. Na voljo je tudi orodje za avtomatizacijo urnika, ki poskrbi za določanje vrstnega reda opravil in delovnih nalogov, glede na trajanje in odvisnosti od drugih opravil oziroma nalogov. Dvostopenjski proces oblikovanja urnikov planerjem omogoča, da najprej preigrajo različne scenarije (kaj-če) in šele nato določijo končne urnike.

Najpomembnejše funkcionalnosti

 • Pregled in upravljanje delovnih nalogov in opravil prek Ganttovega diagrama

 • Pregledovanje, oblikovanje in upravljanje opravil in delovnih nalogov, glede na njihovo odvisnost (od konca do začetka, od začetka do začetka, od začetka do konca, od konca do konca)

 • Možnost nastavljanja vrednosti „ne začni pred“ ali „ne končaj za“

 • Upravljanje začetnih in vmesnih časov z določanjem odvisnosti opravil in delovnih nalogov

 • Prikazovanje zasedenosti virov med razporejanjem delovnih nalogov in opravil

 • Primerjanje zasedenosti in razpoložljivosti virov

 • Odkrivanje kritičnih opravil, ki imajo vpliv na zaključek delovnega naloga

 • Odkrivanje delovnih nalogov in opravil, ki zahtevajo posebno usposobljenost

 • Dinamično filtriranje delovnih nalogov in opravil

 • Uporaba koledarja in zamikov za razporejanje dela v rednem delovnem času in zmanjšanje dela izven rednega delovnega časa

 • Izvajanje scenarijev „kaj-če“ za odkrivanje in zagotavljanje optimalne izrabe virov

 • Enostavno ugotavljanje, kateri delovni nalogi so razporejeni izven okvira razporeda


Več informacij: Vinko Jelenko, vodja programa Maximo (vinko.jelenko@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)