Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 10.9.2010

Terminali v proizvodnji: enostaven ukrep z visoko dodano vrednostjoV  Monterju uporabljajo Kopine sisteme že od leta 1991. V prvi fazi uvedbe KOPA ERP so vzpostavili finančno računovodski sistem, ki mu je sledila podpora komercialni službi in materialnemu poslovanju, kasneje pa še podpora proizvodnji in upravljanju s kadri. V letošnjem letu so nadgradili proizvodni sistem tudi s sistemom spremljanja delovnega časa v proizvodnji.

Pred uvedbo sistema spremljanja delovnega časa oziroma prisotnosti na delovnem nalogu niso imeli pregleda nad prihajanjem delavcev na delovišče in nad dejansko opravljenimi delovnimi urami. Mojstri so opravljene ure in delovne naloge vpisovali ročno, pri čemer so se pojavljale tudi ­napake. Poleg tega niso imeli natančnega pregleda nad delom posameznih zaposlenih. Ker so se celotna dokumentacija in podatki o opravljenem delu vodili ročno, na papirnih dokumentih, v komerciali in vodstvu niso imeli svežih podatkov za spremljanje naročil, kakor tudi ne za nadzor nad izvajanjem proizvodnih planov. Slab pregled nad potekom del je velikokrat botroval zamudam, ki so imele negativen učinek na finančno poslovanje in ugled pri strankah.

 “Zagotovo Kopin sistem prispeva pomemben delež k uspešnemu poslovanju podjetja Monter. Odkar ga uporabljamo, ne zamujamo več terminov. V letošnjem letu izvajamo dobavo na dogovorjen dan, medtem ko smo v prejšnjih letih z dobavo včasih zamujali tudi en mesec. Zaradi natančnih podatkov namreč vedno vemo, v kateri fazi proizvodnje zamujamo, zato lahko pravočasno ukrepamo. Na primer oddamo delo v kooperacijo ali dodelimo več ljudi. Točne dobave zagotavljajo visoko zadovoljstvo in zveste kupce, kar je v teh kriznih časih zelo pomembno."

Bogdan Kadiš
generalni direktor, Železarna Ravne Monter Dravograd d.d.


V Monterju so skupaj s KOPO vzpostavili sistem spremljanja delovnega časa v proizvodnji, ki je vezan na delovne naloge. Delavec v proizvodnji se ob prihodu na delo prijavi prek identifikacijske kartice in z odčitavanjem črtne kode ustreznega delovnega naloga potrdi začetek dela. Dodeljevanje delavcev temelji na podatkih iz kadrovskega sistema in sistema za načrtovanje proizvodnje, kjer se za posamezen zvarjenec odpre nov delovni nalog. Za vsakega zaposlenega v proizvodnji je tako predpisano, kaj mora narediti in kdaj bo delal. Delavec po končanem delu ali izteku delovnega časa spet opravi prijavo v terminal. Na tak način natančno spremljajo, kaj in koliko je v resnici delal. Po drugi strani takšno spremljanje dela zagotavlja neposreden pregled nad stanjem aktivnosti na posameznem delovnem nalogu. To omogoča nadzor nad izvajanjem operativnih načrtov in učinkovito upravljanje dela.

Uporaba Kopinega sistema ima neposreden finančni učinek, ker zaradi točnih dobav ne plačujejo več pogodbenih kazni. Poleg finančnih učinkov se je povečala tudi produktivnost, saj se dnevno spremlja izvedba in poraba po proizvodnih fazah. Za vsakega posameznega delavca v proizvodnji lahko v vsakem trenutku pogledajo, koliko in kaj je naredil, takšna sledljivost pa jim pomaga tudi pri odkrivanju odgovornosti za morebitne napake pri izdelavi. Samodejno vodenje delovnih nalogov in opravljenega dela je poleg tega bistveno zmanjšalo obremenitev mojstrov z administrativnimi opravili. Konec meseca namesto prepisovanja in obračunavanja podatkov slednje le ­pregledajo in dopolnijo z manjkajočimi podatki, na primer z bolniških listov.

V prihodnosti načrtujejo v Monterju vzpostavitev sistema obračuna proizvodnje, s katerim bi zaključili informacijsko podporo celotnemu poslovnemu procesu. Pri sistemu obračuna proizvodnje želijo spremljati porabo delovnega časa in materiala na posameznem delovnem nalogu od priprave dela do končne izdelave oziroma odpreme kupcu, pri čemer bodo obračun nadgradili še z elektronskimi računi.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)