Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 3.11.2010

Minister Gregor Golobič na obisku v KOPI

Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič na obisku v najbolj inovativnem koroškem podjetju KOPA.

V okviru vladne delegacije, ki se je danes mudila na Koroškem, je Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obiskal podjetje KOPA, vodilnega slovenskega proizvajalca poslovnih informacijskih sistemov. V Kopi so letos ustanovili raziskovalni inštitut RIKopa, s katerim nameravajo povečati svojo inovativnost in konkurenčno prednost ter preko odpiranja novih delovnih mest na Koroško pritegniti visoko izobražene ljudi. KOPA ima največji tržni delež med slovenskimi proizvajalci. Poslovne sisteme dobavlja uspešnim slovenskim podjetjem, ki ustvarjajo prek 16 odstotkov BDP.

KOPA s svojo inovativnostjo, multidisciplinarnostjo in dobrimi praksami uspešno konkurira globalnim proizvajalcem poslovnih sistemov. V podjetju so razvili vrsto rešitev, s katerimi organizacije izboljšajo poslovno uspešnost in konkurenčnost.

"Obisk resornega ministra potrjuje pomembnost Kope kot enega redkih visokotehnoloških in razvojnih podjetij v regiji," je povedal Bernard Osvald, generalni direktor KOPA d.d. "V času, ko Koroška ječi zaradi zapiranja tovarn in izgube številnih delovnih mest, smo v Kopi ne glede na krizo v proizvodnem sektorju ohranili delovna mesta in še okrepili razvoj inovativnih poslovnih rešitev."

Po besedah ministra Gregorja Golobiča, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo samo in tudi skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo vzpostaviti okolja, prek katerih bi takšne inovativne ideje čim hitreje prenesli v gospodarstvo.

KOPA je že več kot 30 let med najbolj ustvarjalnimi slovenskimi informacijskimi podjetji in danes intenzivno sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami pri razvoju poslovnih sistemov, na primer z Univerzama v Ljubljani in Mariboru, v okviru Centra odličnosti inteligentnih storitev informacijskih tehnologij pa tudi z Inštitutom Jožef Štefan in drugimi razvojnimi partnerji. Letos so v Kopi ustanovili lasten razvojni inštituta RIKopa, ki je že registriran pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Z RIKopa bodo v svoje vrste pridobili kakovostne človeške vire, s katerimi bodo okrepili lastno razvojno jedro ter pridobili nova znanja za dolgoročno ohranjanje konkurenčne prednosti. Ena od pomembnih nalog RIKopa bo tudi sodelovanje pri dvigu kakovosti in uporabnosti znanstvenega in razvojno-raziskovalnega dela v nacionalnem gospodarstvu ter pretoku znanja med znanstveno-raziskovalno sfero in uporabniki, torej inštituti, univerzami in gospodarstvom. Cilji RIKopa so usklajeni z izzivi gospodarstva pa tudi širšega družbenega okolja in obsegajo: izgradnjo inteligentnih poslovnih okolij z uporabo povezovalnih konceptov SOA, vitko proizvodnjo in logistiko za zagotavljanje prihrankov v celotni preskrbovalni verigi, optimizacijo človeškega potenciala, vizualizacijo in napredno obvladovanje delovnega mesta, celostno obvladovanje storitvenih podjetij ter centraliziran nadzor in upravljanje informacijskih sistemov.

KOPA želi v naslednjem obdobju privabiti čim več mladih raziskovalcev, ki bodo iskali tovrstna visoko tehnološka podjetja ter bodo pomembno vplivali na dvig inovativnosti in konkurenčnosti podjetja, regije in nacionalnega gospodarstva. RIKopa bo tako v prihodnje predstavljal privlačno poslovno izbiro, ki bo v kadrovsko in razvojno podhranjeno koroško regijo privabila in vrnila bodisi ljudi, ki so se v času študija ali kasneje odselili, bodisi nove perspektivne strokovnjake.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)