Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 10.12.2010

Obvladovanje medfaznih zalog pri proizvodnji

KOPA je razširila portfelj svojih logističnih rešitev z aplikacijo za vodenje medfaznih skladiščnih lokacij.Podjetja, ki proizvajajo zahtevnejše izdelke, sestavljene iz vrste gradiv in sestavnih delov, se srečujejo z zahtevami po vodenju zalog elementov, ki nastajajo ob prehajanju iz ene v naslednjo proizvodno fazo. Te medfazne zaloge, ki nastajajo zaradi različne prepustnosti posameznih proizvodnih linij, postavljajo proizvajalce pred vrsto izzivov. Spremlja jih namreč veliko problemov, od slabega pregleda nad lokacijami in količino zalog do zamudne manipulacije z njimi. Vse to se lahko odraža na pretočnosti proizvodnje in celo v dodatnih stroških in zamudah pri dobavah, če mora podjetje zaradi založenih elementov izdelati nove.

Funkcionalnosti rešitve

Kopina rešitev za vodenje medfaznih zalog izboljšuje preglednost nad skladiščnimi lokacijami, ki so namenjene shranjevanju elementov med posameznimi proizvodnimi fazami. Izvajanje procesa medfaznega skladiščenja se vodi prek brezžičnih ročnih terminalov, ki uporabnikom ponujajo naslednje zmožnosti:
  • vnos elementov in izdajo zahtevanih elementov z določene lokacije
  • prikaz dnevnega in skupnega prometa v določenem obdobju
  • prikaz lokacij, kjer so shranjeni elementi po zaključeni operaciji na določenem delovnem listu
  • prikaz lokacij, na katerih so shranjeni elementi potrebni za izdelavo operacije, ki se v proizvodnji nadaljuje
  • prikaz lokacij s shranjenimi elementi
  • prikaz shranjenih elementov na določeni lokaciji
  • prikaz prostih lokacij

Potek dela

Kopina aplikacija za vodenje medfaznih zalog bistveno poenostavlja premike in shranjevanje elementov med proizvodnimi fazami, pri čemer se spremlja celoten proces dela v medfaznih skladiščih. Deluje v standardnih spletnih brskalnikih bodisi na brezžičnih ročnih terminalih bodisi na namiznih delovnih postajah.

Po izdelavi kanban enote na delovnem centru in opremljanju enote s črtno kodo, se to enoto prepelje v medfazno skladišče in odloži na ustrezen regal. Operater viličarja zabeleži odlaganje tako, da skenira črtno kodo embalažne enote ter črtno kodo odlagalnega mesta. Sistem prek vpogleda v proste lokacije odpravlja iskanje prostih lokacij in tako skrajša transportno pot pri odlaganju. Ko se pojavi zahteva po dostavi elementov v naslednjo proizvodno fazo, zadolženi za oskrbo delovnega centra s pomočjo aplikacije hitro najde ustrezne elemente. Dvig embalažne enote zavede prek ročnega terminala in jo brez izgube časa zaradi iskanja dostavi v delovni center.

Aplikacija je neposredno povezana z osrednjim informacijskim sistemom, kar omogoča, da so podatki o gibanju zalog in stanju na medfaznih skladiščnih lokacijah v realnem času na voljo ostalim uporabnikom informacijskega sistema.

Prednosti

Nova Kopina rešitev proizvajalcem poda učinkovit vzvod za obvladovanje elementov med proizvodnimi fazami, s čimer vpliva na produktivnost celotne proizvodnje. Odgovornim za oskrbo delovnih centrov zagotavlja natančen pregled nad količino zalog in lokacijo elementov, ki so potrebni za določeno fazo proizvodnje. Po drugi strani operaterjem viličarjev pomaga pri hitrejšem izvajanju zahtevanih postopkov, od iskanja proste lokacije do dostave ustreznih elementov na  delovni center. Podatki v realnem času poenostavljajo komunikacijo med zaposlenimi v medfaznem skladišču. Zaradi popolnega pregleda nad lokacijami in zalogami se odpravi možnost izgube elementov.

Več informacij: Branko Razgoršek (branko.razgorsek@kopa.si)
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)