Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 28.6.2005

Informacijski sistem za spremljanje porekla govedi (sporočilo za javnost)

Delegacija predstavnikov veterinarske uprave iz Srbije zaključuje tridnevni obisk v Sloveniji, ki je potekal v okviru sodelovanja med Ministrstvom  za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter srbskim kmetijskim ministrstvom. Srbski gostje so s slovenskimi predstavniki z ministrstva, mesnopredelovalne industrije in s slovenskimi ponudniki informacijskih rešitev izmenjali mnenja glede sledljivosti mesa v Sloveniji, kar je pogoj za izvoz mesa na evropske trge in tudi v Slovenijo. Skupaj z rešitvami podjetij Ema in Promikra so si srbski predstavniki ogledali tudi informacijsko rešitev za sledenje porekla govedi, ki so jo razvili v slovenjgraškem podjetju KOPA in jo uvedli v 14 največjih slovenskih mesnopredelovalnih podjetij. Njeno delovanje so si ogledali v podjetju MIP.

»Ponosni smo, da smo slovenskim kupcem omogočili kupovanje izdelkov s preverjenim izvorom, pri čemer se lahko mesnopredelovalna industrija osredotoči na kakovost svojih izdelkov in oblikovanje konkurenčne prednosti,« je povedal Marjan Gobec, vodja prodaje v podjetju KOPA. »Rešitev je zaradi usklajenosti z evropskimi direktivami gotovo zanimiva za širši krog držav, ki izvažajo meso in mesne izdelke v Evropsko unijo ali pa se na to šele pripravljajo.«

Na pospešitev uvajanja informacijske podpore je vplival predvsem pojav bolezni BSE, zaradi česar je Evropska unija prepovedala uvoz mesa iz držav, kjer se je bolezen pojavila. Istočasno je sprejela uredbo EU 820/97, s katero je predpisala izvajanje sledljivosti porekla z namenom zaščite zdravja ljudi in živali, učinkovite borbe proti kužnim boleznim in njihovega zatiranje ter zaščite uporabnikov pred tržnimi manipulacijami. S sistemom za sledljivost porekla pa je mogoče spremljati poreklo živali in mesa od rojstva živali do prodaje mesa potrošnikom.

V podjetju KOPA so razvili informacijski sistem za spremljanje porekla govedi, ki je usklajen s tekočimi evropskimi direktivami in slovensko zakonodajo. KOPINA rešitev klavno-predelovalnim obratom omogoča učinkovito preverjanje porekla ter s tem izpolnitev enega od osnovnih pogojev za uvedbo blagovnih znamk ter izvoz mesa in mesnih izdelkov. Predelovalci si lahko z vzdrževanjem kakovosti ohranijo konkurenčno prednost na trgu v primeru vdora tuje konkurence ter izključijo tržne manipulacije in ustvarijo visoko zaupanje potrošnikov. Ob tem so podatki transparentni za vse uporabnike, saj je prek svetovnega spleta mogoče preveriti poreklo vsakega posameznega kosa mesa.

Rešitev za spremljanje porekla govedi uporabljajo največja slovenska mesnopredelovalna podjetja, med njimi tudi MIP, Pomurka, Celjske mesnine in Košaki. 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)