Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 10.12.2010

Microsoft Dynamics CRM 2011 izboljšuje odločanje

Microsoft je predstavil preizkusno različico novega sistema za upravljanje odnosov s strankami Dynamics CRM 2011, na katerem temelji rešitev KOPA CRM.Uporaba kakovostnega sistema CRM je ključna za podjetja, ki želijo urediti izvajanje trženjskih in prodajnih aktivnosti ter izboljšati upravljanje poslovne uspešnosti. V Kopi smo izdelali prilagojeno rešitev za vodenje projektne prodaje KOPA CRM, ki temelji na eni vodilnih platform za upravljanje odnosov s strankami Microsoft Dynamics CRM. Kopina rešitev vključuje vrsto dobrih praks, ki smo jih usvojili na dosedanjih uspešnih projektih. Letos pa smo v sodelovanju z Microsoftom zagotovili tudi možnost brezplačnega preizkusnega obdobja in kakovostna izobraževanja za Dynamics CRM, prek katerih se podjetja v času preizkusnega obdobja dodobra spoznajo s koristmi tega sistema za njihovo poslovanje.

V letošnjem septembru je Microsoft ponudil preizkusno različico novega sistema Dynamics CRM 2011, ki po naših ocenah bistveno izboljšuje delo v oddelkih trženja in prodaje, predvsem z vidika pregleda nad uspešnostjo, podpore pri odločanju in bolj učinkovitega izvajanja vsakodnevnih interakcij s strankami.

Prednosti za direktorje in vodje

Novi Dynamics CRM direktorjem in vodjem oddelkov marketinga ponuja zmožnosti za izboljšanje učinkovitosti zaposlenih pri delu s strankami. Na voljo jim je zmožnost vodenega procesa, ki uporabnike postopoma vodi čez vse korake poslovnega procesa oziroma interakcije s stranko.
Za boljši pregled nad uspešnostjo trženjsko-prodajnih aktivnosti ter pomoč pri odločanju so vodilnim na voljo prilagodljive nadzorne plošče, ki prikazujejo podatke in trende v realnem času. Poleg tega lahko podjetja določijo ključne kazalnike poslovanja za spremljanje in merjenje napredka pri doseganju poslovnih ciljev oziroma planov. Vodenje dodatno izboljšuje zmožnost omejevanja nabora funkcionalnosti glede na uporabnikovo vlogo v procesu. S tem se po eni strani poveča učinkovitost, saj se zmanjša obremenjenost uporabnikov z informacijami in zmožnostmi, ki jih ne potrebujejo, po drugi strani pa se lahko bolje uredi proces oziroma določi naloge, ki jih izvaja posamezen zaposlen.

Prednosti za zaposlene

Izboljšav bodo deležni tudi zaposleni v trženjsko-prodajnih ekipah. Dynamics CRM 2011 je še bolj usklajen z znano uporabniško izkušnjo iz Microsoft Outlooka, kar pomeni bolj intuitivno in učinkovito delo s samim programom. Slednje dodatno izboljšuje uporaba kontekstualne ukazne vrstice za funkcionalnosti CRM v Outlooku in spletnih odjemalcih, ki so je uporabniki vajeni že iz ostalih aplikacij v zbirki Microsoft Office. Zaposleni na operativni ravni si ob tem lahko prilagodijo preglede podatkov, dodajo najpogosteje uporabljene zapise ter oblikujejo osebne nadzorne plošče za merjenje svoje uspešnosti.

Enostavnejše prilagajanje CRM sistema kot storitve

Microsoft Dynamics 2011 omogoča lažjo izvedbo CRM sistema kot storitve. Podjetjem, ki na začetku ne želijo investirati v namestitev in lastništvo sistema, ter ponudnikom zunanjega izvajanja IT storitev namreč nova verzija zagotavlja še bolj prikladno izvajanje iz oblaka. Ponudniki storitev lahko prilagajajo, nadgrajujejo in povezujejo gostujoče sisteme glede na specifične potrebe določenega podjetja oziroma organizacije.

V primeru, da želite preizkusiti novi Microsft Dynamics CRM 2011 ali pridobiti več informacij o njegovih prednostih za vaše podjetje, vam je na voljo: Matej Zmrzlikar (matej.zmrzlikar@kopa.si).
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)