Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sobota, 13.11.2010

KOPA vpisana v register raziskovalnih zavodov in organizacij pri ARRS

V podjetju KOPA so z vpisom razvojnega inštituta RI Kopa v register raziskovalnih  zavodov in organizacij pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  zaključili prvo fazo inovacijsko-razvojne strategije.

KOPA, ki je z vidika razvoja inovativnih informacijskih rešitev in storitev eno od slovenskih podjetij z najdaljšo in najbogatejšo tradicijo, želi prispevati k uresničevanju nacionalnih razvojnih usmeritev, zlasti na področju informacijskih tehnologij (IT). Ustanovitev RI Kopa odraža Kopino osredotočenost na aktivno delo v smeri dvigovanja in ohranjanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

"V okviru raziskovalne skupine, ki deluje pod okriljem RI KOPA, smo pogumno začrtali prihodnje razvojne usmeritve in konkretne projekte, s katerimi želimo narediti očiten preskok na področju poslovno-informacijskih rešitev in dobrih praks" je poudarila mag. Lidija Breznik, vodja RI Kopa.
 
V Kopi želijo prek svojega razvojnega inštituta doseči vrsto ciljev, ki imajo lokalni in nacionalni značaj:
ustvarjati novo znanje ter ga prenašati v javno korist in gospodarsko izrabo,
krepiti tehnično-tehnološki in splošni družbeni napredek za povečevanje konkurenčnosti celotnega gospodarstva,
zviševati vrednost vsem partnerjem, s katerimi sodelujejo in bodo sodelovali v prihodnje,
regijsko in nacionalno povečevati dodano vrednost, ki jo ustvarjajo z dolgoletnimi izkušnjami in konkurenčnim znanjem,
spodbujati sodelovanje med gospodarstvom in znanostjo oziroma visokim šolstvom,
krepiti mednarodne aktivnosti, sodelovanje in prepoznavnost.

Pomemben vidik RI Kopa bo odpiranje novih delovnih mest. KOPA želi v naslednjem obdobju privabiti čim več mladih raziskovalcev, ki bodo iskali tovrstna visoko tehnološka podjetja in bodo pomembno vplivali na dvig inovativnosti in konkurenčnosti podjetja, regije in nacionalnega gospodarstva. RI Kopa bo tako v prihodnje predstavljal privlačno poslovno izbiro, ki bo v kadrovsko in razvojno podhranjeno koroško regijo privabila in vrnila bodisi ljudi, ki so se v času študija ali kasneje odselili, bodisi nove perspektivne strokovnjake, ki bodo ustvarjali strateško konkurenčno prednost.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)