Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 13.1.2011

KOPA pohitri priključitev podjetja

Uporabniki poslovnega informacijskega sistema KOPA ERP lahko hitro in z nizkimi stroški priključijo nove poslovne subjekte v osrednji informacijski sistem.

Stanje informacijskega sistema v priključenem podjetju lahko oteži vključitev novega podjetja v poslovanje skupine, predvsem z vidika stroškov in časa, ki je potreben, da vodstvo matičnega podjetja pridobi pregled nad poslovanjem in prevzame vajeti vodenja v svoje roke.

Kot potrjujejo izkušnje, lahko uporabniki rešitev KOPA pridružena podjetja hitro vključijo v poslovanje celotne skupine. Poslovni informacijski sistem KOPA ERP namreč omogoča enostavno odpiranje novih podjetij znotraj osrednjega informacijskega sistema, učinkovito poenotenje informacij in procesov, centralizacijo služb ter osrednji pregled nad poslovanjem vseh podjetij v skupini.

Dobra praksa

V Celjskih mesninah, kjer uporabljajo rešitve KOPA ERP za celovito sledenje in vodenje poslovanja, so v minulem letu uspešno izvedli priključitev  podjetja  Pršutarna Lokev, trenutno pa poteka priključevanje še enega podjetja. Priključeno podjetje lahko prične poslovati na osrednjem informacijskem sistemu že v enem mesecu, kar je vodstvu Celjskih mesnin zagotovilo hitro vzpostavitev obvladovanja poslovanja. V sklopu prenosa informacijske podpore so pričeli izvajati osrednje finančno računovodstvo za pridruženo podjetje in si zagotovili cenovno učinkovit nadzor nad poslovanjem.

Tako je KOPA vodstvu Celjskih mesnin zagotovila pregled nad poslovanjem v celotni poslovni skupini. Pripomogla je k znižanju stroškov poslovanja ter uporabnikom v Pršutarni Lokev in Ledasu omogočila učinkovito delo s sodobnim informacijskim sistemom.

Podpora poslovnim skupinam

V Kopi poslovnim skupinam zagotavljajo celovito podporo tudi pri posebnostih poslovanja podjetij, kot so vodenje konsolidiranih bilanc ter jezikovna in zakonodajna lokalizacija IS za podjetja na tujih trgih. KOPA ERP namreč tudi v slednjem primeru zagotavlja spremljanje poslovanja hčerinske družbe v valuti in jeziku matere, kar dodatno poenostavlja nadzor in vodenje.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)