Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 16.2.2011

Zakonsko usklajeno davčno poslovanje

Uporabnikom poslovnega sistema KOPA ERP oziroma programskega modula Davčne evidence so že na voljo zadnje zakonske spremembe ter nove zmožnosti, s katerimi bodo še bolj poenostavili delo na področju davčnih obračunov in poročanja.

Nova različica modula Davčne evidence je že usklajena z zadnjimi spremembi pri zaračunavanju in obračunu DDV. Med glavnimi novostmi sta možnost delne samoobdavčitve pri prejetih računih iz Evropske Unije, pri čemer del zneska ostane oproščen davka, ter poročanje o vseh izdanih računih za izdelek in storitve katerih kupci prihajajo iz držav EU. Pri slednjem gre za spremembo rekapitulacijskega poročila, kjer je dodan nov stolpec »Skupna vrednost dobav blaga po carinskih postopkih 42 in 63«. V tem stolpcu se prikazuje račune, ki se nanašajo na uvoz blaga iz tretjih držav in katerih blago v nespremenjeni obliki izvozijo v državo članico EU, oziroma za posle, ki so predmet carinski postopkov 42 in 63. Poleg tega se takšni računi pri prenosu v davčno knjigo samodejno označijo.

Poleg omenjenih sprememb, Kopina rešitev že v osnovi omogoča tudi vse druge vsebinske novosti:

  • spremembe pri kraju obdavčitve pri nabavi in prodaji plina, elektrike in energije za ogrevanje in hlajenje
  • nove oprostitve pri univerzalnih poštnih storitvah
  • nove oprostitve za mednarodne organizacije
  • določitev davčnega zastopnika (Če ima davčni zavezanec sedež v tretji državi, mora imenovati davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV.)
  • pri trgovanju z emisijskimi kuponi mora po načelu obrnjene davčne obveznosti DDV plačati kupec emisijskih kuponov
  • solidarna odgovornost se razširi na vse davčne zavezance, tudi na tiste, ki ne sodelujejo v transakcijah, pa o njih kaj vedo (Davčni organ mora obvestiti zavezanca za katerega ve, da sodeluje pri izogibanju plačila DDV.).
  • dobava odpadkov je zožena na dobavo železnih in neželeznih kovinskih odpadkov, dobavo pol predelanih izdelkov iz železa in neželeznih kovin ter s tem povezane storitve predelave
  • spremembe pri obdavčitvi stanovanjskih objektov – novogradenj ali popravil objektov (Za socialna stanovanja do 120 m2 uporabne površine in hiše do 250 m2 uporabne površine ostane davčna stopnja 8,5 %, za vse večje pa se spremeni na 20%.)
  • odbitek DDV, obračunanega pred identifikacijo
  • odpravljanje posledic poplav in pomoč poplavljencem

Za dodatne informacije glede zakonskih in vsebinskih nadgradenj se obrnite na matjaz.jurjec@kopa.si  

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)