Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 15.2.2011

Rešitve za vzdrževanje stavb in naprav

KOPA je svojo ponudbo rešitev IBM Maximo Asset Management za vzdrževanje razširila še na področje upravljanja stanovanjskih in poslovnih objektov.

Izboljšave pri upravljanju stavb in naprav predstavljajo še razmeroma neodkrit vir za povečanje uspešnosti poslovanja družb v različnih gospodarskih panogah. V KOPI, ki je vodilni regionalni ponudnik rešitev za upravljanje in vzdrževanje sredstev IBM Maximo, so svojo ekspertizo in dobre prakse prenesli tudi na upravljanje zgradb, s čimer strankam pomagajo pri upravljanju zunanjosti stavb, rabe prostora, vzdrževanja, postopkov in opreme v skladu s poslovnimi cilji.

Vodilna rešitev za vzdrževanje IBM Maximo Asset Management upravljavcem stavb omogoča učinkovito in zakonsko skladno upravljanje, kar povečuje zadovoljstvo lastnikov ter najemnikov. Standardizirani procesi ter poenostavljeni in avtomatizirani postopki vodenja vzdrževanja namreč prispevajo h kakovostnim in stroškovno upravičenim upravljavskim storitvam, kar je še posebej pomembno pri krčenju proračunov tako najemnikov oziroma lastnikov kot tudi samih izvajalcev.

Programska oprema Maximo za vzdrževanje stavb nudi širok nabor funkcionalnosti, ki poleg podpore pri samem vzdrževanju nepremičnine ponuja še zmožnosti za načrtovanje prostorskih razporeditev, načrtovanje infrastrukture za računalniške podatkovne centre, zagotavljanje trajnostnega razvoja, upravljanje s storitvami ter funkcije, ki podpirajo zunanje izvajanje storitev. Ena glavnih prednosti rešitev Maximo Asset Managemnet je uvoz načrtov CAD, kar omogoča vizualizacijo vsake posamezne naprave, inštalacije ali dela stavbe. Celovit pregled nad načrtovanimi in nenačrtovanimi posegi ter še vizualni prikaz delovnih nalogov omogoča neprekinjeno izvrševanje nalog glede na cilje oziroma pogodbeno določene ravni storitev. Uporaba rešitve IBM Maximo je smiselna pri upravljanju nepremičnin vseh velikosti in namembnosti, saj omogoča optimalno vzdrževanje sredstev skozi celoten življenjski cikel, s tem podaljševanje življenjske dobe, nižanje stroškov in doseganje strateških ciljev.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)