Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 15.2.2011

Težje zaposljivi pridobili nova računalniška znanja

KOPA je v minulem letu izvedla računalniško izobraževanje za zaposlene v okviru javnega razpisa „Znanje uresničuje sanje“, ki ga je razpisalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Javni razpis „Znanje uresničuje sanje“ predstavlja izvajanje prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« znotraj 1. Razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« Operativnega programa razvoja človeških virov Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013. Ta se financira v deležu 85 odstotkov iz proračunske postavke 6935 »Konkurenčnost in zaposljivost –  EU sredstva« in v deležu 15 odstotkov iz proračunske postavke 9405 »Konkurenčnost in zaposljivost  – slovenska udeležba«. EU sredstva zagotavlja Evropski socialni sklad, ki je namenjen razvoju človeških virov in se osredotoča na razvoj kadrov v podjetništvu, zaposljivost iskalcev dela in neaktivnih, usposabljanje in izobraževanje, vse življenjsko učenje in ne nazadnje na večjo socialno vključenost. V okviru tega javnega razpisa so sofinancirani tečaji računalništva, ki jih izvajajo inštitucije, registrirane za opravljanje tovrstne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Vlagatelji, zaposlene osebe z do V. stopnje izobrazbe, so tako lahko kandidirali samo za sofinanciranje upravičenih stroškov, ki so nastali z vključitvijo v programe tečajev računalništva na podlagi priloženega programa.

Osnovni namen razpisa, na katerem je s svojimi priznanimi računalniškimi izobraževanji kandidirala tudi KOPA, je bilo pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj, s katerimi iskalci zaposlitve izboljšajo zaposlitvene možnosti in povečajo svojo konkurenčnost na trgu dela. Poleg povečanja možnosti za ohranjanje zaposlitve, udeležba na sofinanciranih izobraževanjih pomaga pri preprečevanju prehoda neustrezno usposobljenih oziroma presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

KOPA je izobraževanje za programe MS Office, ki se ga je udeležilo 35 slušateljev, izvedla na osnovi več kot 10-letnih izkušenj. Celotno izobraževanje je potekalo po programu ECDL in je zajemalo programe, primerne za začetnike in spoznavanje naprednejših funkcij določenega programa. Program izobraževanja je bil usmerjen  v spoznavanje splošnih pojmov v računalništvu in načrtno učenje tistih postopkov in opravil, ki delo bistveno olajšajo, pohitrijo in naredijo bolj učinkovito.

Izobraževanje se je izvajalo v Kopinem izobraževalnem centru, na sedežu podjetja, v Slovenj Gradcu, in je obsegalo naslednje vsebine:

  • Osnove informacijske tehnologije - osnovni pojmi iz sveta računalništva (ECDL Modul 1, 4 ure)
  • Uporaba računalnika in upravljanje z datotekami - osnove dela z računalnikom, programom Windows in datotekami (ECDL Modul 2,10 ur)
  • Urejanje besedil - razširjene osnove programa  MS Word (ECDL Modul 3, 12 ur)
  • Preglednice - razširjene osnove programa  MS Excel (ECDL Modul 4, 12 ur)
  • Informiranje in komuniciranje - osnove dela z medmrežjem in e-pošto (ECDL Modul 7, 10 ur)

 

Udeležencem izobraževanja bo Zavod RS za zaposlovanje  na podlagi uspešne prijave na javni razpis, sklenjeni pogodbi o sofinanciranju izobraževanja in  poročila o udeležbi na izobraževanju, vrnil znesek izobraževanja v višini  600 evrov na njihov osebni račun.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)