Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 17.2.2011

Učinkovit odgovor na stalne spremembe pri obračunu plačil fizičnim osebam

Kadrovski informacijski sistem KOPA HRM ter modul KOPA Plače uporabnikom omogočata, da prek odprtega in nastavljivega algoritma za obračun plač obvladujejo zakonske spremembe pri obračunavanju izplačil fizičnim osebam ter poročanju vsem pristojnim inštitucijam.

Država in njene pristojne inštitucije so bile zadnja leta izredno aktivne na področju izplačil fizičnim osebam, kar so delodajalci občutili kot nenehno spreminjanje zakonodaje in pravilnikov pri obračunu in poročanju o plačah. Korenite spremembe so se začele leta  2007, predvsem na področju posredovanja podatkov zunanjim institucijam. Mejnik je bil junij 2007, ko so na DURS uvedli elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih REK v standardni strukturi XML. Sledila je uvedba elektronskega poročanja na AJPES in ZPIZ, novembra 2010 še bankam.

Pomanjkljiva navodila in nenehne spremembe kontrol v programih DURS-a so tako razvijalcem kadrovskih informacijskih rešitev kot uporabnikom povzročili veliko dela. DURS programe in kontrole še vedno spreminja, zato so težave pri uvozu podatkov postale naš vsakdanjik. Razumljivo je, da so programske spremembe neizbežne, a veliko lažje bi bilo, če bi bile vse motnje objavljene med obvestili na e-Davkih. Ker DURS uporabnikov o večini motenj ne obvešča, predvsem če so kratkotrajne, se v praksi to kaže tako, da uporabniki in proizvajalci programov veliko časa izgubijo z iskanjem lastnih napak. Pri uvedbi novega načina posredovanja podatkov na AJPES, ZPIZ in banke je bilo precej manj težav.

Se tudi vam zdi, da sprememb in posebnosti pri izračunu in posredovanju podatkov ne zmanjka ?

Nekaj sprememb je že standardnih. V začetku leta je bila uveljavljena sprememba podatkov za obračun akontacije dohodnine (dohodninske lestvice in davčne olajšave) ter sprememba osnov za izračun refundacij boleznin.

Novosti v preteklem letu so bile pri izplačilu odpravnin iz razloga nesposobnosti pri obračunavanju prispevkov iz plače ter uvedba plačila prispevka za zaposlovanje iz in na plačo. Vedno več je tudi sprememb in dilem pri samem izračunu plače, saj se delavci vse pogosteje zaposlujejo pri več delodajalcih. Pri tem se pojavlja vprašanje, kako obračunavati prevoz na delo, nadomestilo za prehrano, regres, kako obračunati akontacijo dohodnine, da pri letnem obračunu ne bo večjih doplačil ali vračil, saj je delavcem zelo težko razložiti zakaj prihaja do razlik.

V novembru so banke začele z uvedbo SEPA nalogov. Potrudili smo se, da so bili naši uporabniki zaradi tega minimalno obremenjeni. Urediti so morali le naslove in sklice prejemnikov, niso pa bili obremenjeni z vnosom BIC kod in namenov, saj smo jih obstoječim prejemnikom dodali ob namestitvi novih programov.

V KOPI se trudimo, da ažurno spremljamo zakonske in druge spremembe pri obračunavanju izplačil fizičnim osebam, uporabnike o njih obveščamo in poskrbimo , da so pri uvedbi sprememb čim manj obremenjeni. Hkrati imajo možnost vnosa vsebinskih sprememb brez naše pomoči. Pripravljamo navodila za vključitev sprememb v nastavitve algoritmov za izračun oziroma nastavitve analiz in dokumentov, tako da uporabnik nima nobenih dodatnih stroškov. Seveda pa, če uporabnik to želi, nastavitve izvedemo tudi mi.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)