Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 18.3.2011

KOPA je Modri partner IBM Foruma 2011

Na osrednjem poslovnem in strokovnem dogodku družbe IBM bodo predstavljene Kopine dobre prakse upravljanja sredstev in storitev informacijskih tehnologij, vzdrževanje, podprto s sistemom za poslovno odločanje, ter elektronsko poslovanje na področju varstva pri delu.

KOPA bo na letošnjem IBM Forumu, ki bo potekal od 6. do 7. aprila Grand hotelu Bernardin, v Portorož nastopila v sodelovanju s partnerji iz podjetij Premogovnik Velenje in Elektro Slovenija. V skladu z letošnjim slogan prireditve »100 let za moder planet« bodo spregovorili predvsem o izzivih in rešitvah z zadnjih skupnih projektih na področju vzdrževanja ter o koristih, ki so jih uporabniki pridobili z uvedbo IBM-ovih rešitev za upravljanje sredstev in storitev IT. Kopa bo kot Modri partner, kar je najvišji sponzorski status, nastopila na razstavnem prostoru, ki bo tematsko predstavljal tematiko 70 let.Upravljanje z IT osnovnimi sredstvi, kot temelj za upravljanje IT storitev


Podjetje KOPA je vodilni implementator rešitev IBM Maximo z daleč največjo bazo referenc in znanja v Sloveniji. IBM Tivoli je po naših izkušnjah najcelovitejši nabor produktov in rešitev za potrebe upravljanja storitev in sredstev v podjetjih in organizacijah. Za predstavitev si bomo sposodili primer naše stranke, ki je po svoji velikosti, obsegu storitev in potencialnih prihrankih največja v Sloveniji. Predstavljeni bodo konkretni podatki, argumenti in jasen odgovor na vprašanje: „Zakaj je najpomembnejša implementacija upravljanja z IT osnovnimi sredstvi?“.

Predavatelj: Darko Grubelnik (KOPA d.d.), darko.grubelnik@kopa.si
Dvorana Modrejša infrastruktura, 7. april, od 10.40 do 11.20 ur

Od pridobivanja premoga preko vzdrževanja do poslovne analitike


Premogovnik Velenje d.d. je podjetje z več kot 135-letno tradicijo pridobivanja premoga na največjem slovenskem nahajališču premoga in na eni od najdebelejših znanih plasti premoga na svetu. Z več kot  4 milijoni nakopanih ton premoga letno zagotavljajo energent za več kot tretjino potreb po električni energiji v Sloveniji. Z uporabo informacijskega sistema IBM Maximo in implementacijo rešitve, ki jo je izvedla KOPA, poleg vseh ključnih procesov na področju vzdrzežanja obvladujejo tudi več kot 40.000 premičnih naprav. S pomočjo povezave na njihov poslovni sistem in z vzpostavitvijo dinamičnega spremljanja vseh ključnih kazalnikov učinkovitosti tako na operativnem kot tudi na vodstvenem nivoju so v Premogovniku Velenje uspeli dvigniti že do sedaj zelo uspešno vzdrževanje na popolnoma nov nivo.

Pavle Skornsek (Premogovnik Velenje d.d.),  pavle.skornsek@rlv.si
Dvorana Modrejši planet, 7.april, od 9.50 do 10.30 ure

Zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v osnovni dejavnosti Elektro Slovenija d.o.o.


Elektro-Slovenija (ELES) je kot nacionalni sistemski elektro operater zakonsko zadolžen, da prenosni sistem deluje zanesljivo in pokriva potrebe uporabnikov. Za zagotavljanje te primarne naloge mora ELES prenavljati prenosno omrežje, graditi nove daljnovode ter razdelilne transformatorske postaje (RTP), po potrebi rekonstruirati obstoječe in skrbno vzdrževati stare. Pri tem je poleg tehničnega in ekonomskega kriterija zelo pomemben kriterij VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU (VZD). Z nadgraditvijo rešitve obstoječe IBM Maximo rešitve s Kopinim modulom VZD je ELES zagotovili transparentnost in obvladovanje pravil VZD. Prav tako se evidentirajo vsi dogodki povezani z VZD, pri čemer je možno z določati tudi preventivne ukrepe.

Predavatelj: Dusan Kozjek (Elektro-Slovenija d.o.o.), dusan.kozjek@eles.si                          
Dvorana Modrejši planet, 7. april, od 9.00 do 9.40 ure.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)