Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 18.3.2011

Planiranje z močjo poslovne inteligence

KOPA je ponudila celovito rešitev poslovno planiranje, ki združuje planerski sistem Professional Planner in analitični sistem KOPA BI. Rešitev podjetjem poenostavi planiranje in spremljanje realizacije plana ter omogoča hitro izdelavo poslovnih poročil za menedžment in zunanje inštitucije.

KOPA s svojo rešitvijo za planiranje avtomatizira zbiranje podatkov ter poskrbi za procesiranje in vizualizacijo poročil. Podatke iz različnih sistemov združuje v povezan sistem za načrtovanje poslovanja in denarnih tokov. Kopina celovita rešitev za planiranje poenostavlja nadzor poslovanja v primerjavi s plani, kar vodstvu omogoča tudi hiter odziv v primeru prevelikega odstopanja in spremembo ciljev glede na dejansko poslovno uspešnost v določenem obdobju. Poleg tega je možno enostavno osvežiti vse ali samo posamezne planske podatke v primeru rebalansa. Planerji lahko podatke in plane na različnih ravneh simulirajo glede na različne poslovne scenarije. Ker se vse dejavnosti vezane na plan izvajajo na enem mestu in povezano, imajo vsi odgovorni na voljo zadnjo različico plana in s tem enotne podatke za odločanje.


Uporabniki Professional Plannerja obvladujejo planiranje in merijo uspešnost pri doseganju poslovnih ciljev v primerjavi s podatki v realnem času, ki jih zagotavlja rešitev za poslovno obveščanje KOPA BI. Z uporabo Professional Planerja podjetja planirajo po tako imenovani metodi „top down“, kar omogoča hitre rezultate, nato pa se izvaja podrobnejše planiranje na nižjih, operativnih ravneh poslovanja. KOPA BI se v povezavi s planiranjem koristi predvsem pri pripravi podatkov za potrebe planiranja, gre predvsem za podrobne podatke iz sistema ERP, za različne poslovne simulacije ter za odkrivanje vzrokov za odstopanja od planov in ugotavljanje možnih sprememb v prihodnosti. Uporaba Professional Plannerja in KOPA BI je neodvisna od izbire zalednega informacijskega sistema, kar pomeni, da ju lahko uporabljajo tako poslovna okolja z globalnimi sistemi, kot so SAP, Navision in Infor, kot tudi tista, kjer uporabljajo sisteme lokalnih proizvajalcev. Kopini strokovnjaki poskrbijo tudi za integracijo z izvornimi sistemi, s čimer omogočijo samodejno spremljanje realizacije ter pripravo in konsolidacijo finančnih izkazov.

Uporabniki v kontrolingu lahko hitro raziščejo odstopanja ali izvedejo poizvedbo na zahtevo, saj jim KOPA BI ponuja tudi vse napredne zmožnosti za delo s podatki, kot je vrtanje v globino, filtriranje in prikazovanje podatkov v realnem času. Realizacijo se lahko spremlja še po strukturi prihodkov in posameznih vrstah stroškov znotraj različnih organizacijskih enot. Poročevalci imajo na voljo vrsto zmožnosti za pripravo poročil in analiz, ki jih lahko objavijo na intranetnem portalu, pošljejo po e-pošti ali natisnejo.

Več informacij o rešitvi Professional Planner: http://www.kopa.si/bi/planiranjevpodjetju.aspx ,

Več informacij o rešitvi KOPA BI: http://www.kopa.si/kopabi.aspx

Za dodatne informacije o Kopini rešitvi za planiranje vam je na voljo Matjaž Jurjec (matjaz.jurjec@kopa.si).

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)