Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 14.9.2005

Cenejše poslovanje povezanih podjetij (Finance, 14.9.2005)

Programski paket KOPA ERP proizvodnim podjetjem zagotavlja visoko stopnjo prilagodljivosti in avtomatizacije poslovnih procesov v proizvodnji, komerciali in računovodstvu.

Da bi ohranila konkurenčnost v viharnem poslovnem okolju, se slovenska proizvodna podjetja prestrukturirajo in spreminjajo poslovne modele. Nekdanji proizvodni giganti pogosto proizvodne enote preoblikujejo v samostojna hčerinska podjetja, ki na tržišču nastopajo samostojno, so pa še vedno procesno povezana z matičnimi podjetji. »KOPA ERP poslovnim skupinam omogoča podporo spremembam poslovanja v skladu z razmerami na trgu brez omejitev in visokih naložb v informacijsko podporo,« je povedal Marjan Gobec, vodja prodaje v podjetju KOPA,

 

S Kopinimi rešitvami povezana podjetja racionalizirajo stroške, organizacijo in kadre.

Slovenjgraška KOPA je v svoj programski paket vgradila mehanizme, ki podjetjem po preoblikovanju poslovnega modela omogočajo prilagodljivo informatizacijo in avtomatizacijo novih poslovnih in proizvodnih procesov. »Podjetjem, ki so povezana v produkcijsko verigo, avtomatizmi v Kopinem programskem paketu omogočajo popolnoma transparentno materialno poslovanje in enostavno obračunavanje proizvedenega materiala,« je dejal Gobec. V primeru produkcijsko povezanih podjetij, KOPA ERP dopušča, da se po izdelavi sestavnica v enem podjetju zaključi, v naslednjem pa se izdelek samodejno vključi v novo sestavnico. Izdajni dokument v prvem podjetju se ob tem pretvori v prevzemni dokument v drugem, kar poenostavlja finančno poslovanje. Povezana podjetja si lahko izdajajo mesečne fakture, na katerih so združeni vsi prometi oziroma postavke za minuli mesec. Delo v računovodstvu dodatno optimizirajo vgrajene procedure za samodejno izdelavo ter preverjanje pravilnosti in pregledov poročil, na primer Intrastat in davčnih evidenc. Za zakonsko opredeljeno poročanje tako podjetje porabi namesto več delovnih dni le 2-3 delovne ure.

Avtomatizirani postopki so s Kopinim programskim paketom omogočeni tudi na ostalih področjih poslovanja. Vse spremembe v analitičnih knjigovodstvih so vidne v glavnih in davčnih knjigah. V primeru internega poslovanja pa so potrebe glede sestavnih delov v matičnem podjetju vidne v hčerinskem podjetju kot naročilo kupca, ki se samodejno zavede v proizvodnem planu. V komerciali imajo na voljo široke analitične zmožnosti za spremljanje celotne prodaje in nabave. Na podlagi ponudbe oziroma naročila kupca se z enim samim pritiskom na gumb izdelajo nadaljnji dokumenti, na primer naročilo proizvodnji ali račun. Na osnovi naročil kupcev pa se samodejno oblikujejo naročila za nabavo materiala prek vseh udeležencev v produkcijski verigi.

Poslovne skupine s KOPA ERP obvladujejo različne tipe in kompleksnosti proizvodnje ter imajo popoln pregled nad zalogami in izdelki, ki so v dodelavi pri kooperantih. Naročila kooperantom se oblikujejo samodejno, glede na potrebe kupca in lastne razpoložljive kapacitete, kar podjetju zagotavlja dosledno terminsko izpolnjevanje naročil. Stroški dodelave se vežejo neposredno na izdelke, s čimer podjetje obvladuje končno ceno.

Pri uporabi Kopinega programskega paketa, kjer se vsak podatek vnaša samo enkrat, je zagotovljena popolna sledljivost in poreklo izdelkov. »Sledenje je mogoče bodisi od proizvodnje k nabavi, ko je za vsak izdelek razvidna količina in vrsta vgrajenega materiala, bodisi od nabave k izdelku, kar omogoča natančno spremljanje nabave in porabe materiala za določen izdelek,« je pojasnil Gobec. Sledljivost je povezana s poreklom, tako da se se lahko vsakem trenutku za vsak izdelek ugotovi poreklo uporabljenih sestavnih delov. Kopina rešitev skrbi tudi za samodejno izdelavo serijskih številk in črtnih kod ter za spremljanje zalog po šaržah. Proizvajalec ima tako v primeru reklamacije izdelka takoj na voljo podatke o izvoru sestavnih delov, obenem pa lahko stalno spremlja in obvladuje kakovost svojih izdelkov.

         Cenejše poslovanje povezanih podjetij

 

 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)