Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 21.4.2011

Upravljanje storitev IT

Z uvedbo upravljanja sredstev in storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij na osnovi rešitev IBM Tivoli organizacije pridobijo vzvode za doseganje strateških ciljev in operativno izboljšanje poslovnih procesov. Zaradi številnih pozitivnih učinkov na celotno poslovanje organizacija naložbo v takšen sistem po izkušnjah Kope lahko povrne še prej kot v 12 mesecih..

Poslovanje je danes popolnoma odvisno od razpoložljivosti storitev IT, toliko bolj kolikor se povečuje obseg elektronskega izvajanja postopkov v vseh poslovnih funkcijah. Da bi lahko organizacije v zasebnem in javnem sektorju še povečale produktivnost, morajo, kljub stalnim vlaganjem v posodabljanje informacijske infrastrukture in programske opreme, zagotavljati njihovo učinkovito upravljanje ter neprestano skrbeti za izboljšave s tem povezanih procesov.

Že manjše okvare oziroma izpadi temeljnih informacijskih sistemov lahko ustvarjajo nesluteno poslovno škodo, tako v smislu izpada prihodka kot tudi demotivacije zaposlenih in izgube zaupanja strank oziroma ugleda na tržišču. Sredstva IT so za uspešno poslovanje podjetja preveč pomembna in predraga, da bi ostala neupravljana, pod slabim nadzorom, slabo vzdrževana in zaradi tega nerazpoložljiva. Preko storitev, ki jih podpirajo, v organizacijah in podjetjih predstavljajo skupni imenovalec in vezni člen med ljudmi, procesi in poslovanjem, zato je proces upravljanja s sredstvi IT dejansko osnova vsakega procesa v okolju organizacije.

Na podlagi teh dejstev je za doseganje operativnih in finančnih ciljev vsekakor potrebno imeti nad njimi transparenten pregled in nadzor ter zagotoviti njihovo učinkovito upravljanje. Sistem za upravljanje s sredstvi IT omogoča njihovo obvladovanje z različnih vidikov: fizičnega, tehničnega, pogodbenega in finančnega, vse z namenom zagotoviti celovit in proaktiven pristop k doseganju zadanih poslovnih ciljev.

Dobre prakse upravljanja informacijskih storitev

KOPA organizacijam omogoča, da z uporabo najbolj naprednih rešitev za upravljanje sredstev in storitev IT ustvarijo novo dodano vrednost. V ta namen jim na podlagi dolgoletnih izkušenj ponuja vrsto dobrih praks na vseh ključnih segmentih informacijske podpore izvajanja storitev. Ne glede na to, iz katerega zornega kota se obravnava upravljanje IT storitev, se vse navezuje in vrti okoli upravljanja IT sredstev. Ta namreč predstavljajo sestavni del storitev, ki jih zagotavljamo. V praksi praktično ne najdemo nobenega procesa upravljanja storitev, ki bi se izvajal optimalno, ne da bi se v neki točki na določen način navezoval oziroma potreboval podatke ali informacije o sredstvih IT.

 „Upravljanje IT sredstev in zagotavljanje podpore uporabnikom gresta z roko v roki, saj mora biti za kakovostno upravljanje storitve zagotovljeno tesno sodelovanje med upravljanjem IT sredstev in podporo uporabnikom,“ je povedal Darko Grubelnik, vodja projektov v KOPA d.d. S tega vidika KOPA, kot najbolj kredibilen partner v regiji na področju rešitev za informacijsko podporo, pri upravljanju sredstev zagotavlja potrebne temelje, na katerih je mogoče zgraditi učinkovit sistem upravljanja storitev, skozi celoten življenjski cikel. Zmogljive informacijske rešitve, kot sta na primer IBM Tivoli Asset Management for IT in IBM Tivoli Service Request Manager,lahko bistveno poenostavijo in v veliki meri avtomatizirajo spremljanje kakovosti izvajanja storitev notranjih in zunanjih izvajalcev, glede na dogovorjeno raven zagotavljanja storitev.

Naraščanje odvisnosti poslovanja organizacije od delovanja sistemov IT je pripeljalo do situacije, ko morajo ponudniki storitev IT zagotavljati vedno bolj kakovostne storitve s čim nižjimi stroški in graditi svoj poslovni model iz vidika kupcev in uporabnikov njihovih storitev IT. Nenazadnje storitveni pristop v mnogočem presega današnje delovanje služb informatike, saj narekuje tudi optimizacijo procesov v samem IT-ju, zato je smiselno, da organizacije pri tovrstnih projektih sodelujejo z izkušenim partnerjem.

Več informacij o rešitvah za vodenje storitev IT:
Peter Bulović, vodja prodaje Maximo (peter.bulovic@kopa.si)


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)