Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 20.5.2011

So globalni sistemi ERP še konkurenčna prednost?

Podjetja potrebujejo informacijske rešitve, s katerimi se hitro odzovejo na tržne spremembe. Okorni poslovni sistemi onemogočajo hiter prenos novih poslovnih modelov ter otežujejo izvajanje sistemov stalnih poslovnih izboljšav, na katerih temelji odličnost poslovanja.

»Slovenska podjetja so z uvedbo standardnih ERP sistemov sicer pridobila globalne branžne rešitve, vendar istočasno izgubila vrsto konkurenčnih prednosti, ki so izhajale iz posebnosti njihovega poslovanja,« je povedal Marjan Gobec, izvršni direktor trženja in prodaje v KOPA d.d.  Model prenove poslovnih procesov, ki se je začel izvajati konec devetdesetih, ko so predvsem velika podjetja izvedla premalo premišljen prehod iz domačih, »na kožo pisanih« poslovnih sistemov, na tuje »standardne« rešitve, je ustvaril ne samo visoke stroške temveč je postavil organizacijo za korak nazaj. Na stopnji razvoja ERP, ko bi bila za podjetja bolj smiselne naložbe na primer v sisteme za poslovno odločanje, upravljanje odnosov s strankami, kadrovski menedžment ter informatizacijo procesov v osnovni dejavnosti, so začenjala dolgotrajne projekte uvajanja novih sistemov za finančno-računovodsko poslovanje, ki so ga dejansko že imela dobro podprtega.  Tudi s finančnega vidika te naložbe niso (bile) upravičene, saj je višina naložbe v prenovo ali nadgradnjo obstoječih sistemov v primerjavi z naložbo v globalni ERP sistem še danes  v razmerju od 1:5 do 1:10.

Združitev v SwatyComet d.d.
V letu 2010 se je odvila ena od redkih pozitivnih zgodb pri poslovanju velikih podjetij, ko sta se uspešno združili podjetji SwatyComet d.d. in SWATY. V procesu združevanja je odigral eno ključnih vlog tudi poslovni informacijski sistem KOPA ERP, ki je dosledno podprl poenotenje poslovnih procesov in zlitje podatkovnih zbirk. „Najpomembnejša vloga Kope je bila, da so njeni strokovnjaki pravočasno vgradili potrebne spremembe v svoje programe in nam svetovali z dobrimi praksami,“ je povedal Benjamin Majcen, direktor sektorja Informacijska tehnologija v družbi SwatySwatyComet d.d. Podjetje, ki z okrog 1.000 zaposlenimi sodi med največje evropske proizvajalce umetnih brusov, je leto 2010 sklenilo z 68 milijoni evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skoraj petino več od leta poprej.

Med razlogi za uvedbo globalnih poslovnih informacijskih sistemov je bila prevečkrat izpostavljena večja vrednost podjetij na trgu, predvsem z vidika tujih vlagateljev oziroma prevzemnikom. Večina slovenskih podjetij, ki so uvedla takšne sisteme sploh ni bila prodana tujim lastnikom, temveč so v duhu nacionalnega interesa ostala v slovenski lasti. Danes se nekateri poceni prodajajo, pri čemer pretekle visoke naložbe v sisteme ERP ne igrajo praktično nobene vloge, še več, te naložbe jih danes ovirajo pri prilagajanju novih gospodarskim razmeram in hitrem širjenju na tuje trge.

Učenje na napakah drugih
Danes se kaže, da univerzalni globalni poslovni modeli, ki so jih »zapečene« v poslovnem informacijskem sistemu prevzela tudi slovenska podjetja onemogočajo poslovno rast, inovativnost in povečevanje dodane vrednosti. Večje spremembe teh sistemov so namreč drage in trajajo prek 12 mesecev. »Podjetja v neugodnih gospodarskih razmerah rabijo cenovno učinkovite in predvsem hitre implementacije procesnih izboljšav, s katerimi se odzivajo na tržne spremembe. Izvedba informacijske podpore spremembam v poslovnem modelu, ki so posledica novih produktov in tržišč, pa tudi uvajanje novih zmožnosti za strateško in operativno vodenje, ne sme biti daljše od treh mesecev,« je še povedal Marjan Gobec.

Globalna konkurenčnost Celjskih mesnin
V Celjskih mesninah so lani v samo enem mesecu izvedli operativno priključitev Pršutarne Lokev, v katero je bilo vključen tudi prehod na novi osrednji poslovni informacijski sistem KOPA ERP. Z njim v minulih treh letih izvedli celovito informatizacijo proizvodnega procesa ter zagotovili sledljivost izdelkom. Podjetje je namreč v letu 2008 pridobilo certifikata kakovosti International Food Standard (IFS) in Halal, ki pomenita vstopnici v zahodne trgovske verige in trge muslimanskih držav. „Brez takšnega proizvodnega in poslovnega informacijskega sistema ostrim zahtevam standarda IFS ne bi mogli zadostiti,“ je poudaril Marko Založnik, direktor komerciale iz Celjskih mesnin. V Celjskih mesninah so lani povečali prihodke za 5 odstotkov, leta 2009, pri čemer so na tujih trgih ustvarili tretjino prihodka.

Informacijske tehnologije so splošno prepoznane kot podpora poslovni strategiji. Podjetja, ki danes tehtajo ali prenoviti obstoječi poslovni sistem slovenske proizvodnje ali uvesti novega, katerega od globalnih ponudnikov, morajo ne samo slediti poslovni strategiji, temveč upoštevati tudi poslovni načrt oziroma kratkoročne in srednjeročne cilje. Uvedba globalnega sistema, zaradi zahtevanih finančnih in človeških virov, namreč upočasni poslovni razvoj za vsaj dve leti, kar si v času recesije težko privoščijo tudi dobro stoječa podjetja.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)