Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 20.5.2011

SwatyComet d.d. uporablja pri prodaji sistem za poslovno obveščanje

Podjetje SwatyComet d.d. je v procesu združevanja uvedlo enotno prodajno poročilo, prek katerega spremljajo celotno prodajo in terjatve na več kot 70 tržiščih.


V podjetju SwatyComet d.d. že vrsto let za podporo pri spremljanju poslovanja in odločanju uporabljajo rešitev KOPA IPPO (informacijski portal za poslovno obveščanje), ki pa novim zahtevam glede spremljanja prodaje združenega podjetja ni več ustrezal. Zaradi kompleksnosti produktnega portfelja in prodajnih aktivnosti, ki jih vršijo praktično po vseh kontinentih so se odločili, da bodo izdelavo enotnega prodajnega poročila podprli s sistemom za poslovno obveščanje KOPA BI, ki uporablja tehnologijo Oracle Business Intelligence.

„Cilj uvedbe enotnega prodajnega poročila je bil, da bi generalni direktor in direktorji strateških poslovnih enot na enem mestu pridobili celotno sliko uspešnosti prodaje,“ je povedala Metka Hren, direktorica kontrolinga v podjetju SwatyComet d.d. in dodala: „V sistem za poslovno obveščanje smo bili praktično primorani, saj bi bilo v nasprotnem primeru ročno zbiranje in obdelava podatkov v Excellu za to področje prezahtevno in tako ne bi mogli zagotoviti pravočasnih informacij o prodaji za potrebe odločanja na strateški in operativni ravni.“ Po drugi strani se je pokazala tudi pomanjkljivost sistema IPPO, saj je z vidika priprave kompleksnejših poročil onemogoča hkratno prikazovanje več informacij in ne podpira grafičnih predstavitev podatkov. Ena od osnovnih zahtev enotnega prodajnega poročila je tudi bila, da direktorji s čim manj interakcijami pridobijo vpogled v stanje prodaje. „Sistem KOPA BI je bistveno bolj prijazen v primeru kompleksnih poročil. V eno nadzorno ploščo se lahko vključi več informacij, ki se jih prikaže tudi v obliki različnih grafikonov, pri čemer uporabnik do iskanih informacij pride z enim ali dvema klikoma,“ je pojasnila Metka Hren. Generalni direktor in direktorji strateških enot tako do iskanih informacij pridejo prej in jih lažje primerjajo med seboj, kar pred tem ni bilo mogoče, saj so na primer realizacijo, plan in napovedi prodaje lahko spremljali le prek ločenih pregledov. KOPA IPPO bodo v podjetju sicer ohranili, za standardna poročila in izpise, pri čemer jim bo služil tudi za kontrolo podatkov v sistemu BI.

Enotno prodajno poročilo v SwatyComet d.d.u je zgrajeno po treh ravneh. Na najvišji ravni pregleda dobi generalni direktor zgoščeno informacijo o dogajanju na največjih programih in sicer po vrednosti in količinah z vidika planiranega, doseženega in napovedi ter primerjalne podatke iz preteklega leta ter vrednost terjatev. Generalni direktor ima tako na voljo zbirne podatke o prodaji po državah oziroma na 22 ključnih trgih, na katerih ustvarijo več kot 80 odstotkov prihodkov, spremlja pa tudi odmike med mesečnimi plani, napovedmi in realizacijo. Na drugi ravni imajo direktorji strateških enot, ki skrbijo za 3 ključne prodajne programe enako strukturirano poročilo za svoje področje, pri čemer lahko spremljajo tudi uspešnost po posameznih komercialistih. Na tretji (operativni)  ravni pa komercialisti prav tako spremljajo prodajo po že prej omenjenih parametrih, le da je ta raven prilagojena nivoju posameznika glede na njegovo tržno delovanje.

Kot pravi Metka Hren v prihodnosti načrtujejo, da bodo v novi sistem poslovnega obveščanja vključili tudi pokritja, za potrebe spremljanja prodaje z vidika predkalkulacij ter z vidika dohodkovnosti, kar sicer deloma že izvajajo prek IPPO. Prodajnemu kontrolingu in finančnemu kontrolingu pa bo sledila še podpora odločanju v nabavnem procesu in sicer predvsem za spremljanje nabave surovin po tržiščih in dobaviteljih.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)