Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 28.6.2011

KOPA certificirala poslovne procese po sistemu vodenja kakovosti ISO 9001:2008

V maju so presojevalci iz SIQ izvedli presojo Kopinega poslovnika kakovosti in ugotovili ustreznost zahtevam in priporočilom sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008. KOPA je tako po tej zadnji različici sistema za obvladovanje poslovne odličnosti uredila procese na področju razvoja in prodaje poslovnih rešitev, poslovanja z dobavitelji in vodenja poslovanja.

KOPA je v zadnjih letih veliko pozornosti namenila optimizaciji procesov in usmeritvi k celovitemu uresničevanju zahtev odjemalcev. Svoje osnovno poslanstvo je z vpeljavo različnih vodstvenih, organizacijskih in tehnoloških pristopov popeljala na novo raven, s katero lažje uresničuje svoje konkurenčne prednosti ter dobavlja vrhunske rešitve in storitve v dogovorjenih časovnih in finančnih okvirih.

„Uvedba sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 za KOPO predstavlja formaliziranje upravljavskih in izvedbenih procesov, ki smo jih že do sedaj obvladovali in stalno izboljševali prek internih standardov in pravilnikov,“ je povedal Bernard Osvald, generalni direktor KOPA d.d. Kot je še povedal Osvald, uskladitev poslovanja z zahtevami ISO 9001:2008 pomeni tudi osnovni mehanizem sistema nenehnih izboljšav, ki je skladen z ambicioznimi Kopinimi razvojnimi načrti na področju razvoja poslovne informatike in s širitvijo poslovanja na tuja tržišča.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)