Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 1.8.2011

KOPA bo izvedla informatizacijo vzdrževanja v največjem bolgarskem rudniku zlata in bakra


Napredna informacijska  podpora pri vzdrževanju v Premogovniku Velenje je postala referenčni primer dobre prakse v svetovnem merilu.

KOPA bo v največjem bolgarskem rudniku zlata in bakra v Čelopeči, ki ga upravlja družba Chelopech Mining EAD, namestila in uvedla informacijski sistem za podporo pri vzdrževanju IBM Maximo. Kopo je, kot najbolj usposobljenega ponudnika informacijskih rešitev za vzdrževanje na tehnologijah IBM Maximo v regiji, k sodelovanju, kot lokalni ponudnik, povabil  IBM Bolgarija. Na projektu, katerega cilj je vzpostavitev sistema IBM Maximo Asset Management do 1. 1. 2012,  bo Kopa sodelovala skupaj s strokovnjaki za vzdrževanje rudnika v Čelopeči, z IBM Bolgarija in z družbo KPMG, ki kot zunanji strokovnjaki nadzorujejo projekt.

Kot glavni vsebinski partner bo KOPA na projektu optimizacije vzdrževalne dejavnosti rudnika Čelopeč (http://www.dpm-group.com/internal/chelopechAbout.html), katerega nosilec je IBM Bolgarija, dobavila programske licence, izvedla namestitev standardnega sistema Maximo, implementirala nekatere dobre prakse in vsebinsko usmerjala aktivnosti ostalih izvajalcev. »Ponosni smo, da lahko izvažamo znanje, ki smo ga pridobili v Premogovniku Velenje ter drugih uspešnih projektih na področju proizvodnje in distribucije električne energije, prodaje naftnih derivatov, industrijske proizvodnje in storitev in da kot ključni partnerji sodelujemo pri izvedbi tako zahtevnega projekta,« je povedal Bernard Osvald, direktor podjetja KOPA. Vzdrževanje je pomemben podporni proces. V nekaterih dejavnostih, na primer v podjetjih za vzdrževanje različnih energetskih, transportnih in komunikacijskih omrežij ter pri ponudnikih zunanjega izvajanja storitev vzdrževanja pa celo temeljni poslovni proces. Optimizacija vzdrževanja s pomočjo kakovostnega informacijskega sistema je, kljub njenemu vplivu na povečanje produktivnosti in kakovosti poslovanja ter znižanje stroškov, v splošnem zapostavljena ter v senci ostalih informacijskih projektov. Tako Bernard Osvald: »Ta dosežek ni le dokaz Kopine usposobljenosti, temveč je istočasno potrditev, da so slovenska podjetja, ki so že informatizirala vzdrževanje z našimi rešitvami, v samem svetovnem vrhu po naprednosti pri izvajanju dejavnosti vzdrževanja ter pri izkoriščanju njegovega vpliva na zagotavljanja poslovne uspešnosti.«

Zgodba tokratnega Kopinega uspeha se je začela v Premogovniku Velenje, kjer so skupaj s Kopinimi strokovnjaki standardni sistem IBM Maximo nadgradili v strateški informacijski sistem, ki poleg vodenja vzdrževalskih dejavnosti omogoča tudi podporo pri odločanju ter stroškovno upravljanje vzdrževanja in sredstev, ki jih uporabljajo za nemoteno izvajanje rudniških dejavnosti. Rešitev, ki so jo predstavili na odmevni predstavitvi dobre prakse uporabe sistema IBM Maxima z naslovom »Od pridobivanja premoga prek vzdrževanja do poslovne politike« na letošnjem IBM Forumu ob 100-letnici delovanja korporacije IBM, je vzbudila pozornost IBM-ove skupine za rudniške rešitve, ki se nahaja v Avstraliji. Kanadska družba Dundee Precious Metals, lastnica rudnika v Čelopeči, je do KOPE kot potencialnega partnerja prišla prav prek te skupine, ki se na globalnem nivoju ukvarja z razvojem rešitev za rudnike ( IBM Maximo team for Minerals, Metallurgy, Exploration and Mining).

»Kopini dosežki v Premogovniku Velenje, ki smo si jih skupaj s stranko tudi v živo ogledali, so nas prepričali, da gre za podjetje, ki sodi med vodilne uvajalce informacijskih sistemov za vzdrževanje v rudnikih, ne samo v regiji ampak tudi v svetovnem merilu,«je povedal Borislav Borissov Software Group  Manager, IBM Bulgaria. »Prepričali smo se, da smo s Kopo pridobili kompetentnega strateškega partnerja za informacijsko podporo vzdrževanju, ki je ključna storitvena dejavnost v rudniku in pomembno prispeva h končnemu poslovnemu rezultatu. Še posebej nas veseli, da Kopa poleg same tehnologije IBM Maximo obvladuje dobre prakse na področju izvajanja in vodenja vzdrževalnih procesov, zna pa reševati tudi izzive, s katerimi se srečujejo vodstva na najvišji ravni.«

V družbi Chelopech Mining EAD želijo s projektom optimizacije vzdrževalne dejavnosti v rudniku uresničiti vrsto operativnih in strateških ciljev. Velika vlaganja v posodobitev rudnika, od novih naprav in opreme do nove rudniške infrastrukture, ter načrtovano 100-odstotno povečanje proizvodnje iz enega milijona ton rude na dva milijona ton letno, zahtevajo najsodobnejše pristope in ustrezno informacijsko podporo, še posebej na področju vzdrževanja. Da bi pomagali doseči 30-odstotno zvišanje produktivnosti in 44-odstotno izboljšanje stroškovne učinkovitosti, bodo vzpostavili celovit pregled nad opremo ter zagotovili ustrezno vzdrževanje in certificiranje te opreme. Pomemben izziv je tudi optimizacija sestavov vzdrževalskih ekip in izmen glede na znanje, izkušnje, zasedenost in druge parametre. Z vidika obvladovanja poslovne uspešnosti pa želijo prek izboljšanja preventivnega vzdrževanja zmanjšati zastoje, povezane z okvarami opreme, omogočiti merjenje uspešnosti in učinkovitosti posamezne ekipe ter zagotoviti popoln nadzor nad vzdrževanjem tudi s finančnega vidika.

Več informacij:
Marjan Gobec, izvršni direktor marketinga in prodaje (marjan.gobec@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)