Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 13.9.2011

Spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti na področju vzdrževanjaVzdrževalni informacijski sistem Maximo enako dobro kot izvajanje vzdrževalnih aktivnosti podpira tudi vodenje in odločanje pri upravljanju poslovnih sredstev in z njimi povezanih storitev.
Ne samo da so za te zahteve na voljo standardni izpisi, podatke je možno prikazovati tudi prek preglednih nadzornih plošč v obliki interaktivnih kazalnikov uspešnosti po različnih segmentih, od stroškov do porabe materiala in napak. “V Maximu je možno poleg izpisovanja podatkov na podlagi vnesenih kriterijev, na primer lokacije, časovnega obdobja ter vrste napake, iste podatke dobiti iz sistema s pregledom podatkov v aplikaciji, generiranjem poročila in s pomočjo on-line podatkov na vstopnih centrih posameznih uporabniških skupin,” je povedal Aljaž Gradišnik, vodja projektov Maximo v KOPA d. d. Gradišnik je kot praktičen primer navedel vodenje stroškov. Če vodja vzdrževanja želi spremljati stroške na posamezni lokaciji ali napravi s pomočjo poročila, mora to poročilo generirati v sistemu, ne glede na to ali so stroški v resnici nastali ali ne. Pri spremljanju stroškov s pomočjo orodja KPI se lahko te podatke o stroških interaktivno prikazuje na zaslonu vstopnega centra. Podatki se samodejno spreminjajo, ob tem pa se lahko spremlja tudi njihove zgodovinske vrednosti, recimo od 15. do 30. dne v poljubnem mesecu. Prav tako se lahko prikaz poljubno nastavi na mesečno osnovo ali po dnevih, odvisno od dolžine obdobja, za katerega se želi spremljati stroške.

Na enak način kot stroške se lahko spremlja še ostale parametre, ki jih vodje vzdrževanja pa tudi proizvodnje rabijo pri svojem vsakodnevnem delu in planiranju aktivnosti, na primer obratovalne ure, pogostost napak in celo porabljene ure vzdrževalnih ekip. S pomočjo grafičnega in numeričnega prikaza ključnih kazalnikov imajo vodje na operativni in strateški ravni takoj na voljo zanesljive podatke o uspešnosti pri vzdrževanju, bodisi za pregled nad trenutnim dogajanjem bodisi za analiziranje preteklih obdobij.
Zmožnost vodenja ključnih kazalnikov že uspešno izrabljajo v Premogovniku Velenje. »Za uspešno delo na področju vzdrževanja strojev in naprav je treba zagotavljati obratovalno zanesljivost ob istočasnem obvladovanju stroškov,« je pojasnil Pavle Skornšek, vodja področja Vzdrževanje v Premogovniku Velenje. V ta namen so v sodelovanju s Kopo v sistemu Maximo prilagodili vstopni center za spremljanje kazalnikov po uporabniških nivojih. »S spremljavo ključnih performančnih indikatorjev pravočasno zaznamo odstopanja, tako na področju stroškov vzdrževanja kot na področju zastojev v proizvodnem procesu,« je še poudaril Skornšek. KPI spremljajo za večje sklope naprav in posamezne naprave, pridobljene ažurne informacije pa so nepogrešljivo orodje pri obvladovanju stroškov.

Več informacij: Aljaž Gradišnik (aljaz.gradisnik@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)