Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 12.9.2011

Sledenje procesov v različnih okoljih za dvig poslovne uspešnosti

Sledenje izdelkom v proizvodnji ni dovolj za celovito obvladovanje poslovanja; zahteva se sledljivost vseh procesov, od sprejema naročil in nabave do izvedbe in prodaje.

Na področju sledljivosti v proizvodnji proizvajalci potrebujejo zmogljiv informacijski sistem, ki pokriva različne vidike zagotavljanja sledljivosti. »Zahteve po sledljivosti povzročajo več dela, saj je treba zagotoviti več podatkov. V Kopi podjetjem pomagamo, da z informacijskim sistemom poenostavijo procese in avtomatizirajo zajeme podatkov prek tehnologij, kot je črtna koda, RFID ter avtomatsko povezovanje s tehtnicami in drugimi merilnimi instrumenti,« je povedal Domen Ocepek, vodja SW oddelka v podjetju KOPA.

Pri odločanju o uvedbi sledljivosti je treba določiti, do kakšne globine je to izvedljivo in sploh smiselno. V procesni proizvodnji, denimo, kjer se sestavine veliko mešajo, je težko zagotavljati ozko sledljivost v okviru posame-znega kosa, zato se v takšnem primeru uporablja sledljivost v okviru dneva oziroma izmene. Kjer gre za sestavne dele, ki nosijo serijsko številko (instrumenti, zračne blazine v avtomobilski industriji), se te vodijo skozi celoten proces, v končnem izdelku pa nastopajo skupaj s preostalimi materiali, ki nimajo tako ozke sledljivosti.

Podrobno spremljanje in spremembe postopkov zaradi sledljivosti lahko izdelek bistveno podražijo, zato je  pri odločanju o uvedbi sistema sledljivosti vedno treba pretehtati, kaj je še sprejemljivo. »Imamo več kot 30 let izkušenj pri informatizaciji v proizvodnji, zato podjetjem lahko pomagamo, da se prilagodijo zahtevam po sledljivosti do take mere, da je to ekonomsko upravičeno,« pravi Ocepek. Po drugi strani lahko širša sledljivost prinese visoke stroške ob odpoklicu izdelkov, zato je treba sistem sledljivosti načrtovati tudi z vidika poslovnih tveganj, saj je odpoklic celih serij izdelkov lahko za podjetje usoden.

Spremljanje procesov – tudi na najvišji ravni

Da je podjetje uspešno, pa mora zagotoviti ne samo sledljivost materiala, ampak tudi procesa. Pri tem gre za uvedbo sistemov elektronskega poslovanja, kjer se skozi elektronske delovne tokove sledi digitaliziranim dokumentom skozi proces, denimo z rešitvijo KOPA ODiP. »Spremljanje procesov je pomembno zato, da vemo, kaj se je v procesu že zgodilo in kaj se mora zgoditi,« razlaga Ocepek.

Zagotavljanje procesne sledljivosti na operativni ravni omogoča upravljanje poslovne uspešnosti. Vrhnji in srednji menedžment prek sledljivosti procesa pridobiva podrobne podatke o izvajanju poslovnih aktivnosti, saj vsak dokument za sabo pušča sled, recimo pri prodaji se lahko iz izdanega računa odkrije, kakšna je bila ponudba glede na povpraševanje, pri nabavi pa se lahko ugotavlja izvor stroškov za optimizacijo dobaviteljev in naročanja. Vodenje in odločanje pri globalni prodaji

V podjetju SwatyComet d.d. so se zaradi kompleksnosti produktnega portfelja in prodajnih aktivnosti, ki jih izvajajo praktično na vseh celinah, odločili, da bodo izdelavo enotnega prodajnega poročila podprli s sistemom za poslovno obveščanje KOPA BI, ki uporablja tehnologijo Oracle Business Intelligence.

»V vključitev sistema za poslovno obveščanje smo bili praktično primorani, saj bi bila ročno zbiranje in obdelava podatkov v Excellu za to področje prezahtevna in tako ne bi mogli zagotoviti pravočasnih informacij o prodaji za potrebe odločanja na strateški in operativni ravni,« je povedala Metka Hren, direktorica kontrolinga v podjetju SwatyComet d.d.. Poleg tega generalni direktor in direktorji strateških enot do iskanih informacij pridejo prej in jih laže primerjajo med seboj, kar pred tem ni bilo mogoče.

V enotnem prodajnem poročilu dobi generalni direktor na najvišji ravni pregleda zgoščeno informacijo o doga-janju v največjih programih, in sicer po vrednosti in količinah z vidika načrtovanega in doseženega ter napovedi in primerjalne podatke iz prejšnjega leta, poleg tega pa še vrednost terjatev. Na voljo ima zbirne podatke o prodaji po državah oziroma na 22 ključnih trgih, na katerih ustvarijo več kot 80 odstotkov prihodkov, spremlja pa tudi odmike med mesečnimi načrti, napovedmi in realizacijo. Na drugi ravni imajo direktorji strateških enot, ki skrbijo za tri ključne prodajne programe, enako strukturirano poročilo za svoje področje, pri čemer lahko spremljajo tudi uspešnost po posameznih komercialistih. Na tretji (operativni) ravni pa komercialisti prav tako spremljajo prodajo po že prej omenjenih parametrih, le da je ta raven prilagojena posamezniku glede na njegovo tržno delovanje. V prihodnosti načrtujejo, da bodo v novi sistem poslovnega obveščanja vključili tudi pokritja za potrebe spremljanja prodaje z vidika predkalkulacij in dohodkovnosti ter podporo odločanju v nabavnem procesu za spremljanje nabave strateških surovin po trgih in dobaviteljih.

»Cilj uvedbe enotnega prodajnega poročila je bil, da bi generalni direktor in direktorji strateških poslovnih enot na enem mestu dobili celotno sliko uspešnosti prodaje,« pravi Metka Hren, direktorica kontrolinga v podjetju SwatyComet d.d., d. o. o. Štejejo izkušnje in širina rešitev


KOPA živilskim in drugim predelovalnim ter proizvodnim podjetjem ponuja dobre prakse pri zagotavljanju sledljivosti od pridelovalca do končnega izdelka v nakupovalni košarici. Kopino znanje in izkušnje se izražajo v celoviti rešitvi, ki omogoča zagotavljanje sledljivosti pri procesni proizvodnji, kot je recimo proizvodnja pekovskih in mlevskih izdelkov. Sledljivost v tem primeru se začne že z vzorčenjem in ocenjevanjem kakovosti žit, še preden se podpiše pogodba za odkup žita.

Prvo vzorčenje in dodeljevanje kontrolne številke se izvede že ob prihodu tovornjaka z žitom v podjetje. Vzorec analizirajo v laboratoriju, kjer vse analize povežejo s kontrolno številko. Glede na rezulate analize žito vsujejo v ustrezen silos, kjer se spremljajo kontrolne številke žit v celici silosa. Žita ustreznih kakovosti iz posameznih celic zmešajo in dajo v novo celico, pri čemer nastane nova kontrolna številka, mešanica pa se bodisi ponovno analizira bodisi se vrednosti določijo z ustreznimi metodami. Žito iz različnih celic gre nato v mline, kjer spet iz več kontrolnih številk nastane nova kontrolna številka. V okviru delovnega naloga za mešanje se zmešata dve moki, recimo bela in ržena (dve kontrolni števili) in v okviru tega delovnega naloga nastane nova moka z novo kontrolno številko. To moko v pekarni uporabijo za izdelke v okviru posameznega delovnega naloga, ki spet nosi unikatno kontrolno številko. Takšna sledljivost omogoča, da se ob nakupu kruha natančno ve, kdo so pridelovalci pšenice, proizvajalec kvasa in iz katerih solin je sol.

»V vsakem trenutku lahko ugotovimo, katere izdelke smo izdelali in iz katerega materiala, ter tako pri morebitnih napakah ustrezno ukrepamo. Brez takšnega proizvodnega in poslovnega informacijskega sistema ostrim zahtevam standarda IFS ne bi mogli zadostiti,« pravi Marko Založnik, direktor komerciale v podjetju Celjske mesnine, d. d.


Nadzor nad delovnim časom in zmogljivostmi

Naložba v sistem vodenja porabe delovnega časa v proizvodnji vodstvu podjetja Železarna Ravne – MONTER Dravograd, d. d., omogoča, da v vsakem trenutku bedi nad opravljenimi urami in stroški ter spremlja normative in porabo materiala, kar je pomemben pripomoček pri omejevanju stroškov. V Monterju prek proizvodnih terminalov natančno spremljajo, kaj in koliko je kdo v resnici delal, ter nadzorujejo izvajan

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)