Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
nedelja, 18.9.2011

Zaradi pacientov v prenovo informatikeV Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so v letu 2008 okrepili službo za informatiko in postavili novo strategijo razvoja, ki je podpirala prehod na elektronsko poslovanje ter uporabo novih informacijskih storitev z namenom kakovostnejšega dela strokovnega osebja in vodstva. “Glede na strategijo razvoja informacijskih tehnologij v naši bolnici smo se v prvem koraku usmerili v izgradnjo ustrezne strežniške in komunikacijske infrastrukture, na katero smo prenesli vse podatke in aplikacije, ki so že sedaj na voljo, ter istočasno zagotovili možnosti za cenovno ugodno dodajanje novih informacijskih storitev,” je povedal dr. Janez Lavre, direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Za uresničevanje strategije, ki je sledila tudi uvedbi sistema on-line ZZZS ter pričakovani uvedbi elektronskega dokumentnega sistema za radiologijo, so v bolnišnici skupaj s Kopo izvedli dva pomembna projekta, s katerima so zgradili visoko zmogljivo, zanesljivo in varno informacijsko infrastrukturo.

V letu 2009 so v slovenjegraški bolnišnici vzpostavili novo komunikacijsko hrbtenico, s katero so omogočili neprekinjeno delovanje on-line sistema za branje zdravstvenih kartic, pohitrili prenos podatkov in povečali pretok za hitro delovanje aplikacij, ki jih uporablja strokovno osebje in vodstvo, ter vzpostavili še podporo za brezžično povezovanje. “Moja želja je, da bi počasi prešli na brezžični zajem podatkov,” je dejal Lavre in pojasnil, da želijo v prihodnje opremiti zdravnike z mobilnimi terminali, s čimer bi jim prihranili čas za vpisovanje in spremljanje podatkov v povezavi z zdravljenjem, da bi ga lahko imeli več za obravnavo pacientov. S tem bi pridobili tudi interaktivne podatke za vodstvo, in sicer o tem, kako delajo zdravniki in kakšno je stanje pri pacientih. Trenutno z brezžičnimi baznimi postajami opremljajo vse oddelke v novogradnji, v času do zagona novih prostorov pa želijo opremiti še ostale prostore.


Po izgradnji nove komunikacijske avtoceste so lani izvedli še prenovo strežniškega sistema, kjer so uporabili napredno virtualizacijsko rešitev, s katero so podprli sedanje in prihodnje potrebe bolnišnice glede zagotavljanja informacijskih storitev uporabnikom. Med najpomembnejšimi novimi aplikacijami, ki delujejo na novi infrastrukturi ter so bistveno prispevale k enostavnejšemu in cenejšemu poslovanju, je radiološki dokumentni sistem, ki brez novih naložb ne bi mogel učinkovito delovati. “Na novi informacijski infrastrukturi smo poenotili vse programe in podatke, ki jih danes uporabljamo tako v poslovodstvu kot v zdravstveni dejavnosti. Sistem je zasnovan tako, da nam omogoča enostavno dodajanje novih aplikacij in njihovo integracijo v sedanji bolnišnični informacijski sistem,” je razložil Lavre. Na tak način so pripravili osnovo za optimizacijo novih naložb v informacijske tehnologije, saj bodo vse nove aplikacije koristile obstoječe naložbe, vsaka nova storitev pa bo uporabljala podatke, ki so že shranjeni v sistemu. “Dejansko nove naložbe predvsem z vidika optimizacije stroškov usmerjamo večinoma v funkcionalne nadgradnje, pri čemer nam je KOPA s svojimi storitvami sistemske integracije in povezovanja aplikacij v veliko pomoč,“ je izpostavil Lavre. Tako je vsak dodaten sistem, ki so ga v tem času uvedli, hkrati tudi integriran v osnovni hospitalni sistem. S tem so na vodstveni ravni pridobili pregledne podatke o dejavnosti zdravnikov, o njihovi varčnosti ali potratnosti. “Povezava sistemov nam omogoča, da lahko podatke analiziramo in preverjamo, kako je z uresničevanjem vizije v smeri stroškovne optimizacije. Ker ta optimizacija temelji na učinkovitem zajemu podatkov, smo še toliko bolj zainteresirani za razvoj mobilnih aplikacij za zdravnike in medicinske sestre, ki ga sicer že načrtujemo skupaj s Kopo,” je razložil Lavre.


S pomočjo nove infrastrukture in povezave aplikacij v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec bolje obvladujejo svojo dejavnost ter lažje nadzorujejo poslovno uspešnost. V hospitalnem delu, kjer se izvaja storitve za paciente, je namreč osnova za plačilo obračun storitev po pacientu, v katerega je vključeno vse, od amortizacijskih sredstev do stroškov dela in materiala. Kot je še povedal Lavre, mu nova raven informacijskih storitev omogoča ugotavljanje kakovosti dela zdravnikov in kakšna je njegova vrednost s finančnega vidika. “Na osnovi obsega in vrste opravljenih storitev, ki jih posamezen zdravnik predpiše pri pacientih, enostavno ugotavljam njegov prispevek k dobremu poslovanju, po drugi strani pa lahko te podatke uporabimo pri nadaljnjem izobraževanju v smeri kakovostnega zdravljenja ob optimalnih stroških.”


Nova informacijska infrastruktura tako Splošni bolnišnici v Slovenj Gradcu ne predstavlja samo vrhunskih tehnoloških zmožnosti in podpore novim storitvam za uporabnike, temveč podpira strategijo glede obvladovanja stroškov ter izvajanja dejavnosti v smeri povečanja koristi za paciente.


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)