Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sobota, 24.9.2011

Vodenje varstva pri delu v ELES-uS Kopino rešitvijo Safety & Health Solution for Maximo – varstvo in zdravje pri delu (VZD) smo v družbi ELES d. o. o. v prvi četrtini letošnjega leta nadgradili informacijski sistem za podporo vzdrževanju Maximo 7.1. S tem smo informacijsko podprli izvajanje temeljnih načel in doseganje glavnega cilja s področja VZD, s katerim so postopki in ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v čim večji meri integrirani v delovne procese, predvsem tiste, ki so povezani s področjem vzdrževanja elektroenergetskih naprav (daljnovodov in razdelilnih transformatorskih postaj).

Z nadgradnjo IS Maximo smo poenotili evidence usposobljenosti delavcev, zdravniških pregledov, zamenjav osebne varovalne opreme in nepričakovanih dogodkov (nezgod pri delu in nevarnih pojavov oz. skoraj dogodkov), ki jih vodijo pooblaščenci iz varstva in zdravja pri delu v petih centrih vzdrževanja v ELES-u. Poleg poenotenja evidenc VZD in same informatizacije postopkov od prijave do analize nepričakovanih dogodkov smo zagotovili interaktivni pregled nad izvajanjem vseh aktivnosti na tem področju. Obveščanje v primeru prijave nepričakovanega dogodka poteka samodejno, pri čemer ima vodja oddelka VZD takojšen vpogled v podrobne informacije o dogodku za takojšen začetek analize dogodka. Poleg pridobivanja informacij za vodenje in odločanje smo poenostavili tudi pripravo in potrjevanje naročil osebne varovalne opreme, kar nam omogoča izvedbo centralnega naročanja nove opreme.

Rešitev Safety & Health Solution for Maximo pa poleg zgoraj naštetega omogoča tudi periodične preglede delovne opreme, s čimer bomo lažje uresničevali zakonske zahteve in interne predpise glede upravljanja in vzdrževanja teh sredstev in nadzor nad delom zunanjih partnerjev, ki izvajajo preglede.

Dušan Kozjek
vodja projekta v ELES?d. o. o.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)