Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 30.9.2011

Sledenje različnim procesom poveča poslovno uspešnost

Članek je del širše predstavitve Kopinih rešitev za sledljivost poslovanja, ki je bila objavljena v časniku Finance   http://www.finance.si/file.php?id=22844.Na področju sledljivosti v proizvodnji proizvajalci potrebujejo zmogljiv informacijski sistem, ki mora pokrivati različne vidike zagotavljanja sledljivosti. “Zahteve po sledljivosti generirajo več dela, saj je treba zagotoviti več podatkov. V Kopi podjetjem pomagamo, da z informacijskim sistemom poenostavijo procese in avtomatizirajo zajeme podatkov prek tehnologij kot so črtna koda, RFID ter avtomatsko povezovanje s tehtnicami in drugimi merilnimi inštrumenti,” je povedal Domen Ocepek, vodja SW oddelka v podjetju KOPA.

Pri odločanju glede uvedbe sledljivosti je potrebno določiti, do kakšne globine je to izvedljivo in sploh smiselno. Na primer v procesni proizvodnji, kjer se sestavine veliko mešajo, je težko zagotavljati ozko sledljivost v okviru posameznega kosa, zato se v takšnem primeru uporablja sledljivost v okviru dneva oziroma izmene. Kjer gre za sestavne dele, ki nosijo serijsko številko (instrumenti, zračne blazine v avtomobilski industriji) se te vodijo skozi celoten proces, v končnem izdelku pa nastopajo z ostalimi materiali, ki nimajo tako ozke sledljivosti.

Podrobno spremljanje in spremembe postopkov zaradi sledljivosti lahko izdelek bistveno podražijo, zato pri odločanju o uvedbi sistema sledljivosti vedno prihaja do tehtanja, kaj je še sprejemljivo. “Imamo več kot 30 let izkušenj pri informatizaciji v proizvodnji, zato podjetjem lahko pomagamo, da se prilagodijo zahtevam po sledljivosti do take mere, da je to ekonomsko upravičeno,” pravi Ocepek. Po drugi strani lahko širša sledljivost predstavlja velike stroške v primeru odpoklica izdelkov, zato je treba sistem sledljivosti načrtovati tudi z vidika poslovnih tveganj, saj je odpoklic celih serij izdelkov lahko za podjetje usoden.

Spremljanje procesov – tudi na najvišji ravni

Da je podjetje uspešno pa mora zagotoviti ne samo sledljivost materiala ampak tudi procesa. Pri tem gre za uvedbo sistemov elektronskega poslovanja, kjer se skozi elektronske delovne tokove sledi digitaliziranim dokumentom skozi proces, na primer z rešitvijo KOPA ODiP. “Spremljanje procesov je pomembno zato, da vemo, kaj se je v procesu že zgodilo in kaj se mora zgoditi,” je pojasnil Ocepek. Zagotavljanje procesne sledljivosti na operativni ravni omogoča upravljanje poslovne uspešnosti. Vrhnji in srednji menedžment prek sledljivosti procesa pridobiva podrobne podatke o izvajanju poslovnih aktivnosti, saj  vsak dokument za sabo pušča sled, na primer pri prodaji se lahko iz izdanega računa odkrije, kakšna je bila ponudba glede na povpraševanje, pri nabavi pa se lahko ugotavlja izvor stroškov za optimizacijo dobaviteljev in naročanja.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)