Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 11.11.2011

Prekinitev procesa = izguba

Gladka izvedba poslovnih procesov omogoča upravljanje poslovne uspešnosti.Informacijska nepovezanost poslovnih procesov ustvarja ogromne nevidne stroške in potiska organizacijo v nepotrebna tveganja. Podvojeno vnašanje podatkov, vsebinske in procesne napake, pomanjkanje ažurnih podatkov ter dolgotrajno pridobivanje informacij za odločanje vodijo zaposlene v nezadovoljstvo, menedžment pa je stalno v stresu kriznega vodenja. Celotna organizacija se pogreza v vrtinec upadanja konkurenčnosti ter posledično zmanjševanje prihodka, ki ob nezmožnosti optimizacije virov in procesov vodi v rdeče številke.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja celotne organizacije je eden ključnih informacijskih vzvodov za zagotavljanje likvidnosti in načrtovanega poslovnega rezultata. Prekinitve v procesih, ki nastanejo bodisi zaradi postopkov, ki še niso informacijsko podprti, ali  zato, ker se deli procesa izvajajo z uporabo različnih, nepovezanih aplikacij namreč neposredno vplivajo na produktivnost in kakovost odločitev – na operativni in strateški ravni.

Odvisni od človeškega faktorja

Nepovezanost v procesih se najpogosteje kaže v obsegu ročnega vnašanja podatkov ter pomanjkanju pravočasnih podatkov za odločanje. Prenos informacij in izmenjava podatkov med službami se v takih organizacijah izvaja prek papirnih dokumentov, na primer naročilo za določen rezervni del vzdrževalec pripravi in izpiše v vzdrževalnem sistemu, odnese v potrditev vodji, in od tam naprej v službo za centralno naročanje, kjer ga komercialist ponovno vnese, tokrat v sistem ERP.  Delo se podvaja, ustvarjajo se nepotrebni stroški, pri izvajanju procesa nastajajo zamude, pri prepisovanju pa napake, kar lahko ustvarja popačeno sliko poslovanja ali težave v nadaljnjih procesnih fazah.Pomanjkanje povezanosti podatkov onemogoča kakovostno delo v službah, ki so udeležene v nekem procesu, saj jih izpostavlja visokim tveganjem. Na primer neustrezno naročilo dobavitelju, ki ga izvede nabavni referent zaradi nepoznavanja vsebine in okoliščine internega naročila, denimo načrtovanega servisiranja naprave v službi za vzdrževanje, botruje napačni dobavi ali neuporabnim zalogam. Posledično ustvarja motnje in tudi zaustavitve proizvodnje, pa tudi reklamacije, če izdelki oziroma storitve niso bili dobavljeni v dogovorjenem obsegu, času in kakovosti. Takšne prekinitve temeljnega poslovnega procesa pomenijo neposreden izpad prihodka ter slabo voljo.

Nepovezano poslovanje je polno presenečenj. Časovni zamik, ki nastaja zaradi prekinitev informacijskega in delovnega toka, otežuje komunikacijo ter onemogoča pravočasen in pravilen odziv na poslovne dogodke. Tako pomanjkanje informacij v računovodstvu o potrjevanju določenega računa ustvarja zamude pri knjiženju in plačilih, kar po eni strani onemogoča pravo sliko stroškov in s tem nezmožnost upravljanja likvidnosti, po drugi strani pa slabi ugled podjetja na trgu in njegova pogajalska izhodišča pri poslovanju z dobavitelji. Odsotnost celovitih informacij in preglednosti poslovanja ustvarja časovni zamik, kvari realno sliko poslovanja, zato so lahko odločitve napačne. V primeru neustreznega nadzora nad nabavnim procesom, recimo pri potrjevanju prejetih računov, je nemogoče dobro obvladovati stroške investicij ali donosnost proizvodnih sredstev. Problem popačenih informacij na najvišji, strateški ravni, vodi v vodstvene napake z dolgoročnimi posledicami, kot so izguba kompetenc, slabitev konkurenčne prednosti ter neracionalno poslovanje.

Integracija zmanjšuje tveganja in pospešuje razvoj

Maksimizacija poslovne učinkovitosti je mogoča le z odpravo vseh izgub v procesih, ki nastajajo zaradi nepovezanosti. “V Kopi se zavedamo, da je treba za optimalno pokritost poslovnega procesa uporabiti različne aplikacije različnih proizvajalcev, ki lahko celo delujejo na različnih tehnoloških osnovah,“ je povedal Marjan Gobec, izvršni direktor za prodajo in trženje v KOPA d. d. Da bi s takšnimi raznolikimi aplikacijami podprli in zagotovili učinkovito, nemoteno, zanesljivo in pregledno izvedbo poslovnega procesa, jih je treba medsebojno povezati ter zagotoviti izmenjavo podatkov v realnem času.

KOPA je v dobrih 30 letih vzpostavila vrsto tesno povezanih poslovnih rešitev. Energetskim podjetjem tako ponuja celovit poslovni sistem, ki podpira temeljne poslovne in proizvodne procese v energetskih družbah ter združuje uveljavljene domače in globalne rešitve, kot so poslovni informacijski sistem KOPA ERP, informacijski sistem za vzdrževanje in upravljanje s sredstvi ter storitvami IBM MAXIMO, dokumentni sistem ODOS, sistem za napreden kadrovski menedžment KOPA HRM in za poslovno odločanje KOPA BI.
Takšna povezana rešitev, ki združuje dobre poslovne prakse in vrhunske funkcionalnosti na posameznih poslovnih področjih ter obenem zagotavlja neprekinjen informacijski tok, organizacijam zagotavlja transparentno poslovanje, nižje stroške, večjo produktivnost ter lažje izpolnjevanje zakonskih zahtev. Poleg tega omogoča vključevanje poslovnega sistema v pametna omrežja ter nadaljnjo optimizacijo procesov na področju oskrbe z energijo.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)