Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 28.10.2011

Vodenje produktivnosti v delovno intenzivnih panogah

S sistemi za spremljanje operacij in obvladovanje delovnega časa na delovnih centrih podjetja z delovno intenzivno proizvodnjo optimalno izkoristijo proizvodne kapacitete in produktivnost zaposlenih ter ju pretvarjajo v poslovno uspešnost.

Vsako proizvodno podjetje potrebuje za spremljanje, nadzor in vodenje proizvodnje natančne in ažurne povratne informacije neposredno iz proizvodnega procesa. Podjetja, ki so uvedla sisteme ERP, imajo običajno možnost vnosa povratnih informacij, ki pa se največkrat opravlja ročno in z zakasnitvijo oziroma delno avtomatiziran s čitalniki črtnekode.

"Samo materialno spremljanje proizvodnje enostavno ni več dovolj. Brez spremljanja dela v proizvodnji je nemogoče postavljati realne stroškovne cene in na drugi strani uresničevati roke izdelave," je povedal Domen Ocepek, programski vodja KOPA ERP.

Izdelava s predvidenimi stroški je bistvena za ohranjanje podjetja, medtem ko je pravočasna izdelava naročenega ključnega pomena za kupce. Stranke morajo biti v celoti zadovoljne z izvedbo, obljube je treba v celoti izpolniti, proizvodni proces mora potekati po načrtu in ne nazadnje, zaposleni morajo dobiti plačilo na dogovorjeni dan v mesecu.

Boljša pogajalska izhodišča pri prodaji

Rešitve za spremljanje operacij in obvladovanje delovnega časa na delovnih centrih prinašajo proizvajalcem vrsto koristi in prednosti na operativni in strateški ravni:

Prednosti:

 • povečanje produktivnosti z obstoječimi zmogljivostmi
 • hiter odziv na povpraševanje
 • priprava dobičkonosnih ponudb
 • zagotavljanje rokov dobave
 • izboljšanje zadovoljstva kupcev
 • uresničevanje normativov
 • zniževanje stroškov proizvodnje
Koristi:
 • ažurnost podatkov in s tem možnost pravočasnega ukrepanja
 • menjava planov in s tem povezana zamenjava dokumentacije
 • zagotavljanje podatkov o dokončanosti faze, izdelka, porabe časa
 • vnos prilagojen proizvodnim delavcem
 • učinkovita izraba časa
 • manj papirnih evidenc
 • možnost analiziranja učinkovitosti izrabe časa (zastoji)
 • odprava večkratnega vnašanja podatkov (sedaj se vnaša takoj in ni naknadnih vnosov)

Kupci pri pogajanjih ne pozabijo morebitnih zamud pri dobavah ali količinskih odstopanj.
"Zamude v večini primerov nastajajo zaradi nerealno postavljenega roka izdelave ter spreminjanja proizvodnih planov," je povedal Ocepek. Kot pravi Ocepek, se brez kakovostnih informacij iz proizvodnje, ki jih omogočajo sistemi za spremljanje operacij na delovnih centrih, v prodaji ni možno pravočasno odzvati na pojave, kot so povečanja planiranega dela, zastoji ali spremembe terminskega plana. Zaradi pomanjkanja preglednosti nad proizvodnjo je na koncu na največjem prepihu prav vodstvo podjetja, ki je v ključnih trenutkih, ko se odloča o doseganju planiranih poslovnih rezultatov, v slabšem položaju.

Kakovostnejše planiranje – večji učinek

Da bi se izognili zamudam, v številnih podjetjih pri načrtovanju proizvodnje rezervirajo več virov oziroma predvidijo daljši čas izdelave, kot bi bil v resnici potreben. Po drugi strani bi komercialisti radi povečali prodajo ali ugodili posebnim željam strank in zato pritiskajo na proizvodnjo, naj naredi več.
"Ponavadi se realna produktivnost pokaže takrat, ko delavce nenormalno obremenimo, denimo ob zmanjšanju števila zaposlenih ali povečanju prodaje, vendar se lahko ti poskusi slabo končajo, če povečevanje obremenitev ne temelji na sistemskih ukrepih, normativih in realnih podatkih," razlaga Ocepek.

Po drugi strani pritiski s trga dodatno prispevajo k stresnemu delovnemu okolju. To povzroča nove napačne odločitve ter nezadovoljstvo med zaposlenimi, kar lahko kaj kmalu občutijo tudi poslovni partnerji.

Hitreje do plačil

Prek sistema spremljanja operacij na delovnih centrih podjetje pridobi natančne informacije o izgotovljenosti naročil, tako da lahko z zanesljivostjo potrdi izdobavo ter v najkrajšem možnem času izstavi račun. Ta zmožnost poleg tega omogoča, da se lahko že v fazi določanja komercialnih pogojev pogaja o skrajšanju plačilnih rokov, delnem plačevanju računov pred izdelavo celotnih naročil oziroma za predčasno plačilo. Po drugi strani se lahko sprosti dele proizvodnih zmogljivosti za nova naročila, tudi če projekt še ni zaključen, ter tako poveča izkoriščenost proizvodnje in posledično dvigne produktivnost.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)