Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 11.11.2011

Informatika v fokusu odločevalcev v energetiki

Kopa bo kot platinasti sponzor na Posvetovanju o informatiki v  energetiki Slovenije  (PIES) in Poslovnem posvetovanju o informatiki v energetiki Slovenije (PPIES) predstavila  rešitve za povezano poslovanje in svoje dobre poslovne prakse iz energetike.

Osrednji strokovni dogodek o informatiki v energetiki PIES bo tudi letos 17. in 18. novembra gostil Kongresni center Bernardin Protorož. Energetika se nahaja pred pomembnimi strateškimi odločitvami, ki so povezane z uvajanjem informacijske podpore. Kot pravijo organizatorji dogodka, čaka vodilne v energetiki sprejemanje strateških odločitev, ki bodo začrtale smernice razvoja za bližnjo in srednjo prihodnost in bodo ključnega pomena za napredovanje ali preživetje. Večina teh odločitev pa se bo tako ali drugače dotaknila informacijskih tehnologij.

KOPA soustvarja razvoj informatike v slovenski energetiki

KOPA ima v segmentu elektroenergetskih podjetij več kot 20 let znanja in izkušenj. Podpira celotno poslovanje, od podpore proizvodnji energije in vzdrževanja naprav do obvladovanja poslovanja.

“Z uporabo naših prilagodljivih rešitev lahko organizacije na področju proizvodnje in oskrbe z energenti optimizirajo poslovne procese, ki so ključni za posamezno dejavnost,” je povedal Peter Bulović, vodja prodaje programa Maximo v KOPA d.d. Na posvetovanju bo KOPA  prestavila dobre prakse obvladovanja vseh segmentov poslovanja in dodani vrednosti, ki jo zagotavlja prek povezovanja sistemov KOPA ERP, MAXIMO, ODOS, KOPA HRM in KOPA BI.

KOPA ima v Sloveniji daleč največje kompetence pri obvladovanju poslovanja organizacij v energetiki, o čemer pričajo številni odmevni dosežki, s katerimi uporabniki:
  • vzdržujejo največjo termoelektrarno v Sloveniji, ki proizvede tretjino električne energije v Sloveniji
  • vzdržujejo celotno verigo 8 hidroelektrarn na reki Dravi, 5 velikih hidroelektrarn na reki Soči in več kot 20 malih hidroelektrarn na njenem porečju, ter večino hidroelektrarn na reki Savi
  • obvladujejo vzdrževanje kot strateško funkcijo v največjem premogovniku v tem delu Evrope na eni od najdebelejših znanih plasti premoga na svetu
  • vzdržujejo vso visokonapetostno prenosno omrežje v Sloveniji z daljnovodi v skupni dolžini več kot 2500 kilometrov ter 24 razdelilno-transformatorskih postaj
  • nadzorujejo in upravljajo zunanje izvajalce za IT opremo in storitve Ministrstva za javno upravo RS, vseh upravnih enot in nekaterih ostalih ministrstev in državnih organov
  • vodijo vzdrževanje na več kot 350 bencinskih črpalkah v Sloveniji
V Kopi bodo v svojem letošnjem nastopu na PIES največ pozornosti namenili dobrim praksam, ki so implementirane pri strankah in s katerimi so že prodrli tudi na tuje trge.

PIES-a se vsako leto udeležujejo številni direktorji, tehnični in komercialni vodje ter vsi ostali, ki sprejemajo odločitve ter postavljajo strateške usmeritve v podjetjih, zavodih in državnih organih. Tako so letos organizatorji posebno pozornost namenili odločevalcem na strateški in operativni ravni ter pripravili tudi Poslovni PIES, ki bo predvsem vodstvenim delavcem ponudil zadnje novosti in trende na področju informacijskih tehnologij v energetiki skupaj z okroglima mizama na temo “Vloga informatike v procesu reorganizacije energetike” ter “Uvajanje informacijske podpore za podporo pri delovanju pametnih omrežij”.

Več informacij o dogodku PIES 2011 je na voljo na spletni strani: http://www.pies.si/poslovni-pies-2011/, medtem ko dodatne informacije o Poslovnem PIES dobite na spletni strani: http://www.pies.si/poslovni-pies-2011/program/.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)