Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 20.12.2011

Srbska industrijska podjetja lahko izboljšajo konkurenčnost prek izboljšav pri vzdrževanju

Z vlaganjem v informatizacijo vzdrževalne dejavnosti bodo srbska proizvodna, energetska, trgovska in storitvena podjetja hitreje premostila razkorak pri produktivnosti v primerjavi z državami EU.

KOPA, d.d. je v sodelovanju s svojim strateškim partnerjem v Srbiji, podjetjem Key IT ter z IBM Srbija pripravilo strokovno srečanje z naslovomKako vzdrževanje zniža stroške ter poveča razpoložljivost sredstev in opreme v industriji?”. Podjetja v Srbiji se srečujejo z zahtevami po pospešenih vlaganjih v informacijske tehnologije, s katerimi bi povečala svojo dodano vrednost in konkurenčnost. Na srečanju so predstavniki iz srbskih proizvodnih, energetskih in storitvenih podjetij spoznali napredne poslovne informacijske rešitve, ki obsegajo inovativni poslovni sistem KOPA ERP ter vzdrževalski informacijski sistem IBM Maximo. S temi rešitvami  uporabniki pridobijo dobre prakse in tehnološke zmožnosti, ki jim omogočajo optimizacijo, standardizacijo in avtomatizacijo procesov na področju vodenja proizvodnje in vzdrževanja, s katerimi dvignejo produktivnost, izboljšajo kakovost proizvodov in storitev ter znižajo stroške izvajanja osnovne dejavnosti.

Produktivnost dela v Srbiji je leta 2010 znašala 65 odstotkov od povprečja v EU, pri čemer se je v industriji povečala za 9,5 odstotka v primerjavi z letom poprej. “Srbska industrijska podjetja običajno dvigujejo produktivnost z naložbami v nove stroje in naprave medtem ko vlaganja v informacijsko podporo in predvsem v izboljšanje poslovnih procesov še nekoliko zanemarjajo,” je povedal Radovan Ostojić iz podjetja Key IT. Uporaba informacijskih sistemov za vzdrževanje, kot je IBM Maximo prek procesne in stroškovne optimizacije vzdrževanja neposredno prispeva k povečanju produktivnosti, zmanjšanju števila in časa izpadov proizvodnih naprav ter drugih poslovnih sredstev.

Udeleženci srečanja “Kako vzdrževanje zniža stroške ter poveča razpoložljivost sredstev in opreme v industriji?”so na številnih refenečnih primerih, spoznali koristi, ki jih pridobijo z uporabo sistemov IBM Maximo ter Kopinih poslovnih rešitev na področju industrijske proizvodnje, trgovine, proizvodnje in distribucije energije ter upravljanja linijskih sredstev, na primer avtocest, železnic ter energetskih omrežij. “Podjetje KOPA s svojimi partnerji srbskim podjetjem predstavlja kredibilnega partnerja za implementacijo sistema IBM Maximo kakor tudi pri razvoju dodatnih rešitve, s katerimi še povečajo vrednost svoje naložbe, izbolšajo odločanje in poenostavijo poslovanje,” je pojasnil Branko Tadić, IBM Sales & Distribution v podjetju IBM Srbija.

Med predstavljenimi primeri rabe IBM Maximo je bila za udeležence še posebej zanimiva uporaba v slovenski energetiki, kjer ta sitem uporabljajo za vzdrževanje v Termoelektrarni Šoštanj, ki proizvede tretjino energije v državi, v Premogovniku Velenje ter v prektično vseh slovenskih hidroelektrarnah. Implementacija in nadgradnja vzdrževalskega sistema v Premogovniku Velenje je tudi že postala referenčni primer za rudniško dejavnost v svetovnem merilu, na osnovi katerega KOPA zaključuje projektov implementacije IBM Maximo v največjem bolgraskem rudniku zlata in bakra Čelopeć.“KOPA je v 15 letih postala eden najbolj usposobljenih in izkušenih uvajalcev sistema IBM Maximo v regiji, pri čemer svojim strankam zagotavljamo tudi vključevanje vzdrževalskega sistema kot strateškega informacijskega vira v krovni poslovni informacijski sistem,” je povedal Marjan Gobec, izvršni direktor prodaje in marketinga v podjetju KOPA d.d, ter izpostavil, da je srbskim podjetjem poleg standardne rešitve IBM Maximo na voljo tudi vrsta Kopinih nadgradenj in nišnih rešitev. Gre za  aplikacije, kot so obvladovanje nezgod pri delu, stroškovno vodenje vzdrževanja, brezpapirno poslovanje, rešitve na področju distribucije energentov ter integracijske vmesnike za povezovanje vzdrževalskega informacijskega sistema z ostalimi poslovnimi sistemi, na primer s poslovnimi knjigami ter kadrovskim in proizvodnim informacijskim sistemom.

Več infromacij: Tomislav Ogorevc (tomi.ogorevc@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)