Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 30.1.2012

Excel ostaja med najpomembnejšimi poslovnimi aplikacijami

Pisarniške zbirke programov ob ustrezni usposobljenosti uporabnikov pozitivno vplivajo na poslovno uspešnost.

Podjetja se danes srečujejo s problemom povečevanja starosti zaposlenih po eni strani ter po drugi strani s hitrim razvojem informacijskih tehnologij, ki predstavljajo temeljna orodja za poslovanje. Zaposlovalci na nek način že predpostavljajo, da imajo mladi, ki prihajajo v podjetje, temeljna znanja glede uporabe orodij, kot je denimo Microsoft Office, velikokrat pa pozabljajo na starejše zaposlene, ki jim niso omogočili niti formalnega niti neformalnega usposabljanja. Težava je v tem, da brez pravega izobraževanja uporabniki ne morejo izkoristiti vseh zmožnosti teh programov, prek katerih bi bili bolj učinkoviti pri vsakodnevnem delu. S programom Excel je na primer možno izvajati vrsto nalog, na primer izdelavo poročil, analiz, obdelave podatkov, grafikone in preglednice, brez investicij v zahtevne in cenovno mnogo dražje analitične sisteme. Excel poleg tega uporabniku omogoča prilagodljivost, tako da si lahko sam izbere pot do rezultata.Z izobraževanjem za Excel v Metalu Ravne uresničujejo cilje prenove informacijskega sistema

KOPA je za podjetje Metal Ravne izvedla napredno izobraževanje zaposlenih za uporabo preglednic v Excelu ter analizo podatkov s pomočjo vrtilnih tabel in grafikonov. Metalu namreč poslovni informacijski sistem ni omogočal učinkovitega dela s podatki ter obvladovanja proizvodnje. Zaposleni so se srečevali s težavami pri sledljivosti materiala, povezovanju vseh procesov proizvodnje, povezovanju različnih sistemov, ki so onemogočali učinkovito spremljanje proizvodnih procesov in možnost hitrega odziva na morebitne težave v proizvodnji ali spremembe na trgu. V podjetju so se odločili za prenovo informacijskega sistema ter uvedli novo informacijsko podporo, ki je zahtevala tudi znanje Excela.

Ob prenovi informacijskega sistema so v podjetju za cilje postavili tudi točnost kalkulacij oziroma izračuna stroškov, možnost izdelave pokalkulacij ter enostavno izvajanje analitik z zajetimi podatki. Zato so večino uporabnikov novega sistema AIOSS poslali tudi na dodatno izobraževanje za Excel, predvsem zato, ker podatki v aplikacijah poslovnega sistema niso obdelani do zadnjih podrobnosti, Excelove preglednice in predvsem vrtilne tabele pa so idealno orodje za obdelavo podatkov in izbor informacij.

KOPA je izobraževanje izvedla v zaključenih homogenih skupinah na lokaciji Metala Ravne, pri čemer so v učnem procesu uporabljali realne podatke, tako da so se čim bolj približali novemu delovnem okolju. Udeleženci so bili razvrščeni v tri skupine, po zahtevnosti izobraževanja, in sicer za usposabljanje za delo z glavnimi funkcijami (Excel osnovni), za spoznavanje naprednejših funkcij (Excel nadaljevalni) in za razširjeno izobraževanje na temo “Analiza podatkov s pomočjo vrtilnih tabel”.

Kljub rahlemu odporu do opravljanja izpita so po zaključku tečaja udeleženci dosegli lastno potrditev, kar jim je povečalo zadovoljstvo. Izobraževanja se je udeležilo 80 udeležencev. Vsi so po končanju izobraževalnega programa z uspešno opravljenim izpitom potrdili usposobljenost  za doseganje  zastavljenih ciljev.

Če želite, da tudi vi in vaši sodelavci nadgraditi spretnosti in sposobnosti upravljanja Excela in postati bolj učinkoviti s tehnologijo, ki jo dnevno uporabljate, stopite v stik z Brankom Sušcem, vodjo izobraževanj v podjetju KOPA, d. d. (branko.susec@kopa.si

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)