Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 8.3.2012

Raziskava ECS razkrila povezavo med uspešnostjo poslovanja in izvajanjem praks HRM

Evropska agencija Eurofound je leta 2009 izvedla Evropsko raziskavo podjetij (ECS), s katero so želeli odkriti vlogo podjetij pri uresničevanju strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.Doba dinamičnih tržnih razmer in razvoja proizvodov zahteva manj toge oblike organizacije dela, bolj usmerjene v izpolnjevanje zahtev delovne sile, ki ima več znanja in se bolj uči. Tovrstne prakse se uvajajo predvsem, da bi izboljšali učinkovitost in izvedli premik od kadrovskega upravljanja k upravljanju človeških virov in se vse bolj tesno povezujejo s konceptom visoko storilnostnih delovnih mest ter uporabo inovativnih praks na delovnem mestu, vključenih v sklop področja HRM. Te večdimenzionalne prakse se uvajajo za povečanje učinkovitosti podjetij, kar se dosega z novimi postopki zaposlovanja, usposabljanja in razvoja zaposlenih, s spodbujanjem k večji odgovornosti pri delu in nenazadnje s finančnimi nagradami.

Prakse HRM krepijo konkurenčnost podjetij na njihovih trgih, prav tako pa krepijo produktivnost na ravni celotnega gospodarstva. Ključni rezultati raziskave, ki je zajela 27 160 podjetij v 30 državah, so pokazali:
•    vključevanje zaposlenih pri odločanju vpliva na dobro delovno ozračje in povečuje zadovoljstvo pri delu;
•    večja vlaganja v usposabljanja in izobraževanja zaposlenih povečujejo njihovo učinkovitost in učinkovitost samega podjetja;
•    večja samostojnost in svoboda pri timskem delu je povezana s pozitivnim ozračjem in večjo produktivnostjo dela.

Glede na ugotovitve raziskave ECS ima vpeljava inovativnih delovnih praks pozitiven vpliv na različne vidike učinkovitosti in izboljšanje produktivnosti dela. Organizacija dela na splošno, še zlasti navedene prakse, imajo ključno vlogo tudi pri obvladovanju izzivov, pred katerimi stoji Evropa v vse bolj konkurenčnem svetu.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)