Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 8.6.2012

Z računalnišvom v oblaku do večje dodane vrednosti in konkurenčnosti

Na Aerodromu Slovenj Gradec so v oblake leteli računalniki in podatki. Podjetje KOPA je predstavilo koristi in prihranke, ki jih pri poslovanju ustvarjajo storitve računalništva v oblaku.
KOPA je na poslovnem dogodku “Okrepitev konkurenčnosti in dvig učinkovitosti poslovanja s povezovanjem ljudi, informacij in dokumentov -  kadarkoli, kjerkoli” slovenskim menedžerjem predstavila poslovno vrednost vodilne storitve računalništva v oblaku, ki jo zagotavljata Microsoft in Hewlet-Packard. Obiskovalci srečanja so spoznali praktično uporabo storitev Ofice 365 ter tehnologije in pristope, s katerimi tudi manjša in srednja podjetja pridobijo tako kakovostne storitve informacijskih tehnologij kot so za podporo poslovanju na voljo največjim organizacijam.

KOPA kot eden najpomembnejših dobaviteljev informacijskih tehnologij in poslovnih rešitev, velikim in srednjim podjetjem pomaga z dobrimi praksami pri vključevanju storitev računalništva v oblaku v učinkovit sistem informacijske podpore pri poslovanju. “Računalništvo v oblaku pomaga predvsem podjetjem, ki iščejo učinkovite rešitve, s katerimi bi izkoristila poslovne potenciale informacijskih tehnologij, hkrati pa odpravila probleme pri tradicionalnem zagotavljanju storitev IT poslovnim uporabnikom,” je povedal Marjan Gobec, direktor KOPA d. d.

Osrednje sporočilo Kopinega srečanja je bilo, da računalništvo v oblaku danes predstavlja najbolj učinkovit in udoben način pridobivanja zmogljivosti informacijske infrastrukture za poganjanje poslovnih aplikacij ter omogoča hitro prilagajanje na poslovne spremembe.

“Uporaba računalništva v oblaku odpira nove potenciale za izbolšanje poslovne učinkovitosti, zato je treba naj gledati predvsem z vidika poslovne strategije in izboljšave poslovnih procesov,” je povedal Gregor Potočar, vodja poslovanja za mala podjetja v Microsoft d.o.o. Z računalništvom v oblaku, kot ga zagotavlja Microsoft, se lahko podjetja hitreje odzivajo na spremembe v poslovnem okolju ter omogočijo zaposlenim uporabo informacij in komunikacijskih zmožnosti takrat ko jih rabijo in prek naprav, ki jih trenutno uporabljajo.

V računalniške oblake je danes možno prenesti praktično celotno podporo poslovanju, od sistemov za izvajanje osnovne dejavnosti, ERP sistemov, aplikacij za podporo pri poslovnem odločanju in upravljanju odnosov s strankami, rešitve za interno in eksterno e-poslovanje do rešitev za pisarniško poslovanje in sodelovanje med zaposlenim.Na Kopinem dogodku je bila predstavljena tudi praktična uporaba zbirke Office 365, ki v modelu storitve programske opreme ponuja standardne programe za osebno produktivnost ter strežniške programe, kot so Exchange, SharePoint in Lync, namenjene poslovni komunikaciji in e-poslovanju.

HP je predstavil portfelj konvergiranih infrastrukturnih rešitev za podjetja, ki v kombinaciji z vrhunskimi osebnimi sistemi in tankimi odjemalci, omogoča organizacijam vzpostaviti javne in zasebne oblake z vrhunskimi zmogljivostmi, učinkovitimi rešitvami za upravljanje, zanesljivimi varnostnimi rešitvami ter izjemno širino, ki omogoča neomejeno prilagodljivost. “HP ima jasno vizijo in strategijo ter ogromno izkušenj z zagotavljanjem in upravljanjem storitev na področju računalništva v oblaku,” je povedal Klemen Mihelčič, prodajni svetovalec za podporo partnerjem na področju ESSN v podjetju Hewlett - Packard d.o.o. Odprava zastarelih tehnoloških silosov, ki prekomerno bremenijo proračune organizacij, je ključnega pomena za njihov poslovni uspeh. “Tega se zavedamo v HP in to vse bolj prepoznavajo tudi stranke, ki od nas pričakujejo tehnologije za učinkovito porabo razpoložljivih sredstev,” je še povedal Mihelčič. HP skupaj z uporabniki razvija rešitve, ki so po njihovi meri, v skladu z njihovimi pričakovanji, poslovnimi potrebami in finančnimi zmožnostmi. HP je naredil korak naprej že lani in pod svojim okriljem namenil skupaj 2 milijardi dolarjev finančne pomoči, odvisno od lokalnih finančnih zmožnosti in kreditne sposobnosti organizacij, vodilnim v podjetjih za realizacijo načrtov in priložnostmi, ki jih nudi računalništvo v oblaku. Finančna podpora je na voljo v različnih oblikah, in sicer kot najem in druge specializirane finančne rešitve, prodaja in povratni najem obstoječe informacijske infrastrukture, odložena plačila ter nizke obrestne mere in prilagodljive možnosti financiranja. Na ta način zagotavljajo dostopnost novih, naprednih tehnologij tudi tistim, ki menijo, da niso v položaju, ko si jih lahko privoščijo.

Prednost izvajanja storitev informacijskih tehnologij in poslovnih aplikacij se kaže predvsem v tem, da podjetja funkcionalnosti, ki jih potrebujejo za nemoteno izvajanje poslovnih procesov, pridobivajo po vnaprej znani ceni, ob znanih stroških lastništva ter ob večji kakovosti storitve kot so jih do sedaj. V časih, ko raste obseg zunanjega izvajanja storitev, predvsem zaradi osredotočanja na osnovno dejavnost in želje po sproščanju kapitala za razvoj in poslovno rast, je računalništvo v oblaku logična izbira, ne glede na velikost in dejavnost podjetij.

Več informacij: Majda Kavšček (majda.kavscek@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)