Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 5.7.2012

V ELES-u izvedli prehod na najnovejši IBM Maximo 7.5

ELES je postal prvo podjetje v Sloveniji, ki je nadgradilo obstoječ sistem in uporablja najnovejšo verzijo IBM Maximo 7.5 za informacijsko podporo vzdrževanju celotnega slovenskega prenosnega omrežja, razdelilno transformatorskih postaj ter tudi nekaterih ostalih področij kot je varstvo in zdravje pri delu.

KOPA je po večmesečnem delu v ELES-u uspešno zaključila projekt dograditev in nadgradnje informacijskega sistema za vzdrževanje IBM Maximo.

„V sklopu dograditev smo poleg mnogih manjših dograditev, ki bodo avtomatizirala postopke in uporabnikom olajšala uporabo sistema, razvili tudi novo aplikacijo za vodenje evidence pregledov delovišč in izdelali nova analitična poročila, ki bodo omogočala analizo in prikaz določenih ključnih kazalnikov povezanih z vzdrževanjem,“ je povedal Vinko Jelenko, vodja progama Maximo v podjetju KOPA.

Omenjena aplikacija so v okvir zagotavljanja varstva in zdravja pri delu, pri čemer je namenjena informacijski podpori pregledom delovišč ter se vsebinsko povezuje z obstoječimi podatki in procesi, ki jih že sedaj spremljajo v sistemu Maximo. Omogoča vodenje evidence pregledov delovišč -  na primer katero delovišče je bilo pregledano, povezava z delovno dokumentacijo, kdo in kdaj je delovišče pregledal, beleženje ugotovitev in kateri ukrepi so bili izvedeni oziroma morajo biti izvedeni, določanje rokov in odgovornosti za izvedbo ukrepov ter spremljanje njihovega izvajanja. Nova analitična poročila omogočajo ažurno spremljanje opravljenih ur ter statistiko posegov na daljnovodih in razdelilno transformatorskih postajah ter pripadajočih napravah.

Kot je še povedal Vinko Jelenko je nadgradnja na IBM Maximo 7.5 med drugim vključevala tudi prehod na novo generacijo programskega okolja IBM WebSphere Application Server 7.

Novi IBM Maximo7.5: več kot lepotni popravki

IBM je v novem Maximo 7.5 ponudil vrsto izboljšav in nove aplikacije: Asset Templates, Automation Scripts, Inventory Usage, Migration Collections, Report Viewer, Service Groups, Service Level Agreements, Shipment Receiving. Novosti so vsebinsko razdeljene na pet področij:
  • dobavna veriga: razširitve in izboljšave materialnemu vodenju, naročanju, prejemu ter izdaji računov;
  • upravljanje dela in sredstev: delovni nalogi, sredstva, načrtovanje posegov in preventivno vzdrževanje;
  • uporabnost: povečana učinkovitost uporabnikov,  nov informacijski center, nov videz;
  • upravljavec migracij: nova zmožnost skrajša čas za migracijo konfiguracij in izboljšuje zmožnost sledenja razvojnim konfiguracijam;
  • avtomatizacija priprave skriptov: razširjene zmožnosti za izdelavo avtomatizacijskih skriptov skrajšajo čas, ki je potreben za implementacijo validacije aplikacij in računske logike, pri čemer ob novih skriptih ni potrebno ponovno zaganjati celotnega sistema.

Za več informacij glede možnosti prehoda in novosti v IBM Maximo 7.5 je na voljo Vinko Jelenko (vinko.jelenko@kopa.si).

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)