Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 2.8.2012

ABC analiza glede na kritičnost stroja

Razpoložljivost rezervnih delov je ena od kritičnih zahtev za učinkovito vzdrževanje, vendar lahko ustvarja visoke stroške.

ABC analiza je že preizkušena metoda obvladovanja zalog glede na stroškovni vidik poslovanja. Njene koristi so, da omogoča znižanje stopnje investiranega kapitala, stroškov skladiščenja in v nekaterih primerih davka na premoženje ali stroškov zavarovanja premoženja. Poleg tega omogoča optimizacijo stroškov oziroma tveganj zastojev, ki nastanejo zaradi izčrpanja zalog rezervnih delov.


Na področju vzdrževanja KOPA zagotavlja ABC analizo skladiščenja zalog prek rešitve IBM MAXIMO. MAXIMO ABC analiza skladiščenih zalog vzdrževalnim oddelkom omogoča hitro identifikacijo identov, ki predstavljajo največje investicije podjetja po vrednostih zalog in stopnje prometa. Kot pravi Aljaž Gradišnik, svetovalec in vodja projektov MAXIMO v KOPA d. d., se sočasno s pomočjo podatka ABC določajo rezervni deli po posameznem sredstvu vzdrževanja.

V povezavi z minimalnimi in maksimalnimi zalogami v podjetju obvladujejo kritične rezervne dele po posameznem stroju, isti podatek pa se uporablja tudi kot strukturna sestavnica posameznega stroja. Vsi ti podatki omogočajo učinkovito načrtovanje in upravljanje rezervnih delov tako po stroškovni kot po količinski plati.

Kot je še pojasnil Gradišnik, je možno sočasno rešitev IBM MAXIMO uporabiti tudi za ugotavljanje kritičnosti stroja, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše ukrepanje. Bistvena izboljšava, ki jo vzdrževalni oddelki s tem omogočijo podjetju je, da vzdrževalci iz podatka o kritičnosti stroja primerno ukrepajo in na tak način zagotavljajo optimalno izvajanje procesov glede na njihovo stroškovno vrednost za poslovanje.

Več informacij: aljaz.gradisnik@kopa.si

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)