Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
nedelja, 16.9.2012

Elektronsko upravljanje pogodb v mednarodnem okolju

Elektronsko upravljanje pogodb v kompleksnih okoljih zmanjša tveganja pri poslovanju s kupci in dobavitelji, izboljša pregled nad poslovanjem ter znižuje stroške.

KOPA je za učinkovito obvladovanje pogodb ponudila inovativno poslovno rešitev, ki podpira celoten proces, od nastajanja do objave veljavnih pogodb. Kopin sistem za upravljanje pogodb deluje kot programski modul dokumentne rešitve KOPA ODiP na platformi Microsoft SharePoint in je odlična rešitev za podjetja, kjer vodijo večje število pogodb v več jezikih in se srečujejo s problemi zaradi neurejenega sistema nastajanja in shranjevanja pogodb.

Rešitev podjetjem omogoča, da v celotnem poslovnem sistemu uvedejo oziroma lažje uresničijo krovno politiko nastajanja, sprejemanja in shranjevanja pogodb. Rešitev temelji na elektronskem delovnem postopku, ki obsega vse korake izdelave pogodbe, od povpraševanja in ponudbe do priprave in potrditve pogodbe. Rešitev omogoča uporabo različnih predlog, bodisi standardnih pogodb, ki jih uporablja podjetje, bodisi osnutkov, ki jih pošljejo poslovni partnerji.

Podjetja s takšnim sistemom dosežejo več poslovnih izboljšav, na primer dosledno uresničujejo pogodbene politike, zagotovijo celovito sledljivost pogodbam, pridobijo pregled nad nastajanjem pogodb in skrajšajo čas procesa izdelave pogodbe. Elektronsko potrjevanje bistveno pospeši postopek odobravanja ter istočasno zmanjša porabo papirja, saj tiskanje delovnih različic pogodb ni več potrebno. Poleg tega se poenostavi vključevanje odgovornih v proces nastajanja in potrjevanja ter spremlja njihove aktivnosti. Vgrajen osrednji elektronski arhiv veljavnih pogodb pospeši in izboljša uporabo informacij v pogodbah, tako za potrebe pridobivanja novih poslov kot tudi za podporo vodenju poslovanja in izvajanju tekočih delovnih nalog. Izboljša se tudi samo vodenje registra pogodb, saj so za vsako pogodbo takoj na voljo ključne informacije, kot so obseg pogodbe, na primer katere izdelke, material ali storitve obravnava, posebnosti oziroma odstopanja od standardnih pogodb ter poslovni pogoji (popusti, rabati, datum dobave, rok plačila, datum veljavnosti ipd). S Kopino rešitvijo sploh veliko pridobijo podjetja, ki poslujejo na tujih trgih, saj v celoti podpira proces vodenja večjezičnih pogodb, vključno z večjezičnim uporabniškim vmesnikom.

Domen Ocepek, vodja razvoja KOPA ERP (domen.ocepek@kopa.si)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)