Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 10.9.2012

Predsednik vlade na obisku v podjetju KOPA

SLOVENJ GRADEC, 19. 9. 2012 – Vlada Republike Slovenije je v okviru četrtega delovnega obiska na Koroškem obiskala tudi podjetje KOPA d. d., ki se uvršča med vodilne slovenske proizvajalce poslovnih informacijskih rešitev za srednje velika in velika podjetja. Podjetje, ki ima več kot 30-letno tradicijo je predsednika vlade Janeza Janšo seznanilo z zadnjimi dosežki ter predstavilo problematiko slovenskega sektorja informacijskih tehnologij. Po pričakovanjih Marjana Gobca, direktorja Kope, bodo vladini novi ukrepi za zagon gospodarstva, predvsem z okrevanjem industrijske proizvodnje, pozitivno vplivali tudi na stanje v sektorju informacijskih tehnologij, ki se v zadnjih letih sooča z bistvenim upadom naročil. Pozdravil je tudi večjo angažiranost vlade pri gospodarski diplomaciji, s pomočjo katere bi lahko slovenska informacijska podjetja uspešneje delovala na tujih trgih.

„Slovenski sektor poslovnih informacijskih rešitev in storitev je konkurenčen v svetovnem merilu,“ je poudaril Marjan Gobec, direktor Kope. „Lahko rečemo, da je slovenska informatika eden pomembnih faktorjev uspeha slovenskega gospodarstva.“ Od prvega udarca gospodarske krize leta 2009 se informacijska podjetja srečujejo s kroničnim pomanjkanjem novih naročil ter z zamikanjem izvedbe že sprejetih projektov. Proizvodna podjetja, ki so na primer glavni kupec Kopinih rešitev, le počasi zaganjajo nove investicijske cikle, nove naložbe v informacijske tehnologije pa so prej izjema kot pravilo.

„Verjamem, da ima ta vlada pravilne odgovore, kako pomagati gospodarstvu, tako prek svežnjev ukrepov za zagon gospodarstva, kot tudi prek strukturnih reform. Pokazala je tudi razumevanje za podporo izvoznikom, zato pričakujemo, da se bo v prihodnje bistveno okrepil izvoz poslovnih informacijskih rešitev,“ je še povedal Gobec.

Podjetje KOPA je eden najbolj uspešnih slovenskih proizvajalcev poslovnih informacijskih rešitev, o čemer priča podatek, da so njeni uporabniki leta 2009 prispevali 16,7 % slovenskega BDP. V zadnjih treh letih je podjetje izvedlo prestrukturiranje in izboljšalo kompetence na vseh področjih poslovanja. Tako je KOPA kljub neugodnim gospodarskim razmeram dosegla vrsto pomembnih dosežkov. V preteklih 12 mesecih je podjetje v poslovni skupini Mlinotest izvedlo enega največjih informacijskih projektov v Sloveniji. Uvedlo je vzdrževalni informacijski sistem v največjem bolgarskem rudniku zlata in srebra Čelopeč, ki je v lasti kanadske družbe Dundee Precious Metals. Slovenski javni upravi je pomagalo pri vzpostavitvi novega storitvenega centra, ki izboljšuje produktivnost javnih uslužbencev in po drugi strani, ob višji razpoložljivosti, bistveno znižuje stroške upravljanja informacijskega sistema. KOPA je izvedla tudi vrsto razvojnih projektov za spremljanje proizvodnje, s katerimi je proizvodnim podjetjem omogočila konkurenčnejše in bolj dobičkonosno poslovanje.

Med glavnimi razvojnimi nalogami podjetja je trenutno širjenje na tuje trge. V Republiki Srbiji so že pridobili strateškega partnerja za trženje in prodajo njihovih poslovnih rešitev KOPA ERP. Podjetje se pripravlja tudi na prve posle v Aziji, kamor prodira s svojim znanjem, izkušnjami in dobro izvedenimi projekti v rudarstvu in energetiki.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)