Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 9.12.2005

Stroški vzdrževanja trdno pod nadzorom

Termoelektrarna Šoštanj je z integracijo poslovnega informacijskega sistema in sistema za podporo vzdrževanju pridobila eno najsodobnejših IT-okolij v Sloveniji.

V Termoelektrarni Šoštanj so z informacijskima sistemoma KOPA ERP in Maximo dosegli na vseh ravneh integrirano rešitev, s katero zagotavljajo maksimalno integracijo in konsolidacijo podatkov. S KOPINO rešitvijo so pridobili orodje za hitro in zanesljivo podporo vzdrževalnim procesom, ki jim nudi tudi neprecenljivo podatkovno zbirko okvar in posegov na napravah. S prilagoditvijo sistema Maximo potrebam Termoelektrarne Šoštanj je KOPA podprla tudi vse procese v skladu s certifikatom ISO9000. Leta 2004 je bila na podlagi predstavitve prednosti in pridobitev Maxima Holdingu Slovenske elektrarne sprejeta strateška odločitev, da postane Maximo standardno orodje za podporo poslovnim procesom vzdrževanja v Holdingu.

»Z nedavnim prehodom na novo generacijo poslovnega informacijskega sistema KOPA ERP in popolno integracijo z informacijskim sistemom za podporo vzdrževanju Maximo smo v Termoelektrarni Šoštanj dosegli enostavnejše načrtovanje in obvladovanje stroškov,« je povedal dr. Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj. »Časi, potrebni za odpravo napak, so zaradi uporabe hitrega in zanesljivega orodja za izdelavo delovne dokumentacije krajši, ob tem pa se občutno zmanjšajo tudi stroški proizvodnje.«

KOPA je v Termoelektrarni Šoštanj kot strateški partner prisotna že od leta 1991, ko so izbrali njihovo informacijsko rešitev za podporo osnovnim poslovnim funkcijam na osnovi podatkovne zbirke Oracle. Z leti se je obseg podpore širil, zanesljivost in varnost programske in strojne opreme pa se je večala. Pred uvedbo Maxima, ko vzdrževanja še niso bila računalniško podprta, je bila priprava delovnih nalog zahtevno in zelo odgovorno delo za večjo skupino zaposlenih. Zaradi obvladovanja obsežne dokumentacije in analiziranja vzdrževalnih procesov so leta 1999 v poslovni sistem ERP integrirali sistem Maximo. Z njim so uspeli zagotoviti poslovanje v skladu z zahtevno slovensko zakonodajo in računovodskimi standardi, ki ga vsako leto potrjujejo zunanje revizije. Hitrost prilagajanja spremembam zakonodaje in zagotavljanje računovodskih informacij je pri tem ključnega pomena, pri čemer je odzivnost KOPINIH strokovnjakov izjemno pomembna.

Sistema Maximo in KOPA ERP se prek integracijskih vmesnikov neposredno povezujeta s podatkovno zbirko Oracle. S celovitostjo sistema so zagotovili enkratno vnašanje podatkov na enem samem mestu v podjetju. Sistemske povezave so obojestranske, kar pomeni, da se podatki prenašajo iz KOPA ERP v Maximo in obratno. Na ta način pridobivajo podrobne analize podatkov – na eni strani stroškov po posameznih napravah, na drugi strani pa podatke o najpogostejših napakah in okvarah na napravah ter o vzrokih teh napak in ukrepih, ki so sledili. Na tak način vodijo tudi evidenco delovnega časa. Ure po delovnih nalogih prenesejo v poslovni sistem, kjer jih ovrednotijo z bruto vrednostjo urne postavke. Ta podatek se nato prenese v Maximo, kjer se naredijo analize in primerjave stroškov zaposlenih in zunanjih izvajalcev, ki za termoelektrarno opravljajo vrsto storitev. Sistem razpolaga z vrsto logičnih preverjanj, ki z visoko zanesljivostjo preverjajo pravilnost podatkovnih izkazov.

Z integracijo informacijskih sistemov je vodstvu zagotovljena sledljivost dogodkov in dokumentov v celotnem toku poslovanja. To je predvsem pomembno pri načrtovanju vzdrževanj, ko se na določen datum samodejno pripravi vsa potrebna dokumentacija in tako poenostavi postopek priprave. Zaradi neposredne povezave s poslovnim informacijskim sistemom lahko vodstvo v kratkem času dobi natančne podatke in analize o povečanju zalog materialov med vzdrževanjem, o višini porabe ter razlogih za povečanje stroškov. S tehničnimi analizami podatkov v obeh sistemih se nato natančno izračunajo stroški obnove za posamezne naprave.

V Termoelektrarni Šoštanj so izredno zadovoljni s stabilnostjo, zanesljivostjo in prilagodljivostjo KOPINEGA informacijskega sistema. Integriran poslovni sistem tako vodstvu nudi odlično podporo pri odločanju, omogoča sprotno spremljanje finančnih tokov, ocenjevanje odstopanj od poslovnih načrtov ter spremljanje stroškov in prihodkov.

Stroški vzdrževanja trdno pod nadzorom(67 KB)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)