Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 3.10.2012

Zaupanja vredna proizvodnja je notranje obvladovana

Rešitve za spremljanje proizvodnje KOPA uporabnikom različnih poslovnih informacijskih sistemov zagotavljajo interaktiven pregled nad stanjem v proizvodnji.

Vodstva proizvodnih podjetij so kronično nezadovoljna zaradi neažurnosti podatkov iz proizvodnje. Zaradi slabe obveščenosti težave rešujejov zadnjem trenutku, ko se ne gleda več na stroške, ampaksamo na ohranjanje posla. Ker izpolnjevanje načrta ne poteka gladko, so zaposleni neenakomerno obremenjeni, kar vodi v velikokrat nepotrebne nadure. Končni rezultat so zamude pri dobavah in s tem nezadovoljstvo pri strankah,kar vpliva na nadaljnje poslovanje z njimi.V Kopi zagotavljajo rešitev za spremljanje proizvodnje neodvisno od sistema ERP, pri čemer jo lahko prek različnih integracijskih tehnologij povežejo bodisi z lokalnimi (KOPA ERP, Largo…) bodisi globalnimi poslovnimi informacijskimi sistemi (SAP, Infor, Dynamics ...).

Premalo sprotnih podatkov

»Kompleksni sistemi ERP pogosto ne zagotavljalo dovolj podatkov, kaj se dogaja v proizvodnji, ker spremljajo samo izdajo materiala v proizvodnjo in potem na koncu prevzem izdelkov v skladišče. Ko izdelek nastaja in gre skozi faze v proizvodnji, podrobnih podatkov ni in hitro se lahko zgodi, da so pričakovanja na izhodu bistveno drugačna od dejanskega stanja,« pojasnjuje Domen Ocepek, vodja razvoja programske opreme v družbi KOPA. Vodstvo podjetja zato nima sprotnih podatkov o zaključenosti posameznega dela in s tem projekta. »V menedžmentu za težave izvedo šele takrat, ko ne morejo več ukrepati na cenovno sprejemljiv način in da kupci tega ne bi občutili, « dodaja Ocepek. Podjetje s tem zgublja kredibilnost pri kupcih, nemalokrat se zgodi, da mora vodstvo zaradi zamud obiskovati kupce, zaposleni v komerciali pa so pri komunikaciji s kupci pod dodatnim stresom. Zamujeni roki povzročajo penale, če že ne neposredno po pogodbi, pa se ti penali »plačujejo« s slabšimi pogoji ob novih poslih ali pa teh sploh ni več.

Proizvodnja brez zamud

Glavni vzroki za nepreglednost dela v proizvodnji so pomanjkljivo vodena notranja logistika, vnos opravljenega dela in drugih podatkov v proizvodnji s prevelikim časovnim zaostankom ter pomanjkanje enostavnega in avtomatiziranega postopka vnašanja teh podatkov. KOPA proizvajalcem ponuja preizkušeno rešitev za avtomatiziran zajem podatkov na delovnih centrih v proizvodnji prek terminalov, občutljivih za dotik. Vnašanje podatkov je hitro, poteka prek prilagojenih vnosnih form, delo pa se dodatno pohitri še z zajemom črtne kode. Sprotno vnašanje podatkov zagotavlja vodstvu interaktiven vpogled v proizvodno dogajanje, kar pomeni, da ima ažurne informacije o izgotovljenosti delovnih nalogov in aktualnih zalogah proizvodov oziroma uresničevanju proizvodnih načrtov.
Kopina rešitev samodejno opozarja na pomanjkljivost podatkov in kdo je za to odgovoren, kar zmanjšuje tveganja za nastanek anomalij v proizvodnem toku. Spremljanje ključnih parametrov proizvodnje nazadnje omogoča hitro izdelavo natančne pokalkulacije za ugotavljanje dobičkonosnosti ter nadaljnjo optimizacijo proizvodnih virov.

Strateška izboljšava

Kopina rešitev proizvajalcem omogoča:

- da pravočasno ukrepajo ob napaki v proizvodnji,
- da imajo pregled nad odgovornostjo za anomalije,
- da ima vodstvo na voljo dovolj časa za učinkovito ukrepanje,
- vpogled v stanje zalog na medfaznih skladiščih,
- poznavanje dejanskega stanja pri komunikaciji s stranko,
- enakomerno porazdelitev dela skladno s proizvodnim načrtom.

Sodobna rešitev

Učinkovito dimenzijsko upravljanje zalog

V Kopi so izdelali sodobno logistično-skladiščno rešitev, ki podpira ključne procese dimenzijske logistike, kot so priprava naročila dobavitelju na podlagi potreb proizvodnje in obstoječe zaloge, prevzem materiala od dobavitelja, izdajo materiala v proizvodnjo ter vrnitev materialov v novi dimenzijski obliki v skladišče in na lokacijo. To rešitev so že uporabili v podjetju Puro tehnika, kjer so si zagotovili ustrezno stanje zalog z dimenzijami in lastnostmi posameznega kosa, hkrati pa tudi informacijski pregled nad nahajališčem oziroma lokacijo materiala v skladišču in vpogled v dejansko stanje zalog na lokacijah v skladišču. Prek boljšega nadzora vračila materiala iz proizvodnje so bistveno izboljšali izrabo materiala, zmanjšali zaloge ter optimizirali naročanje dobaviteljem. Zaradi možnosti rezervacije in razporejanja materiala na potrjene delovne naloge so izboljšali načrtovanje materialnega toka, z odpravo mesečnih inventur pa so pridobili več časa za proizvodnjo, kar je dodatno pripomoglo k večji produktivnosti podjetja in izboljšanju konkurenčnosti.

več info tomislav.ogorevc@kopa.si

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)