Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 3.10.2012

Sedanjost in prihodnost sodobnega vzdrževanja s pomočjo informacijske podpore

Tradicionalno 22. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije 18. in 19. oktobra  na Otočcu bo tudi letos združeno z razstavo opreme in sredstev za potrebe vzdrževanja.Naše podjetje KOPA računalniški inženiring d. d., partner Društva vzdrževalcev Slovenije, na tem dogodku sodeluje kot razstavljavec na razstavnem prostoru št. 63, na katerem bomo predstavili novosti na področju informacijske podpore upravljanju in vzdrževanju strateških sredstev s sistemom MAXIMO.

Osrednja tema letošnjega posvetovanja bodo Izzivi sodobnega vzdrževanja. Vzdrževanje namreč ne pomeni zgolj popravljanja strojev, temveč je tisti element v podjetju, ki ga je treba nenehno obravnavati in vključevati - od projektiranja do izvajanja.

Aljaž Gradišnik, svetovalec in vodja projektov Maximo v KOPA d. d., bo na posvetovanju vzdrževalcev predstavil izzive sodobnega vzdrževanja, ki jih KOPA premaguje z dolgoletnimi dobrimi praksami in uporabo vodilne tehnologije za informacijsko podprto vzdrževanje IBM Maximo. „Napredek pri vzdrževanju v podjetjih je v zadnjih desetletjih ogromen. Največja razlika je v informacijski podpori vzdrževanju, saj le ta pred desetletji ni obstajala, sedaj pa si brez računalnika vzdrževanja ne moremo predstavljati,“ je povedal Aljaž Gradišnik. Tako se vse pogosteje postavlja vprašanje, kako informacijsko podpreti vzdrževalce in odločanje pri vzdrževanju? Je dovolj preglednica (MS Excel, Open office Calc …), smo razvili lastno aplikacijo, ki jo je deloma povozila nezdružljivost z novimi operacijskim sistemi in verzijami programske opreme na osebnih računalnikih, ali pa nimamo nič oziroma imamo vse v glavi ... ?

Informatika pri vzdrževanju
Vzdrževanje je v podjetjih glede na proces lahko sestavljeno iz štirih gradnikov: tehnologija, materiali, človeški viri, stroji. V praksi se je izoblikovala tudi delitev vzdrževanja na tri gradnike:
•    operativno vzdrževanje, (vzdrževalci, vgrajevani rezervni deli, navodila) OV;
•    upravljanje vzdrževanja, (vodje vzdrževanja, nabavne službe, načrtovanje proizvodnje/remontov) UV;
•    informacijska podpora oz. ponudnik programske opreme, (informatiki, programske rešitve, priprava podatkov, dostop do informacijske podpore, računalnik, tablični računalnik, pametni telefon) IP;

Za zagotavljanje najvišjega nivoja vzdrževanja v podjetju je treba zagotoviti dobre kadre in kakovostne rezervne dele, opremo vzdrževalcev (OV), usposobljene vodje vzdrževanja in strategijo vzdrževanja (UV) ter ustrezno in dostopno informacijsko podporo (IP). Najboljši rezultat bomo dosegli, če bomo na vseh področjih zagotovili ustrezne rešitve, kar najbolje prikaže matematična preprosta formula:

1 (OV) * 1 (UV) * 1 (IP) = 1

Slabša 'kondicija' ene izmed treh komponent vzdrževanja bo povzročila slabše vzdrževanje v celoti kar pa z drugimi besedami pomeni več in daljšanje zastojev, nižjo razpoložljivost in učinkovitost ter nižjo kakovost izdelkov in storitev. Vsi ti dejavniki se posredno in neposredno odražajo v dvigu stroškov oz. nižanju dobičkonosnosti podjetja. To je v današnjih zaostrenih gospodarskih razmerah lahko ključno za uspešen razvoj ali preživetje na trgu.

Aljaž Gradišnik bo na svojem predavanju predstavil ključne dejavnike, ki pomagajo pri odločitvi, katero obliko, v kakšnem obsegu in kdo bo uporabnik informacijske podpore za vzdrževanje. Poleg tega bo obravnaval zadnja vprašanja, ki vplivajo na strategijo informatizacije, in sicer uporabo računalništva v oblaku. Ta namreč vse bolj vpliva na odločitve glede tretjega gradnika vzdrževanja, predvsem v smeri, kako si za pravo ceno zagotoviti učinkovito informacijsko podporo vzdrževanju.

Več informacij: Aljaž Gradišnik (aljaz.gradisnik@kopa.si)
http://www.tpvs.si/index.php?st=predstavitev


 
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)