Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 5.10.2012

Na SIOUG z novimi pristopi pri podpori poslovnemu odločanju

KOPA bo na letošnjem 17. strokovnem srečanju Slovenskega društva ORACLE predstavila napredne pristope pri mobilnem odločanju, upravljanju s tveganji ter vodenju in odločanju pri operativnem delu v proizvodnji.Podjetje KOPA je s tehnologijami Oracle povezano vse od njihovega prihoda v Slovenijo in je bilo hkrati tudi prvi partner Oracla za celotno tedanjo državo - Jugoslavijo. KOPA, ki je danes Oraclov partner z najvišjim statusom, bo tradicionalno 17. strokovno srečanje Slovenskega društva ORACLE uporabnikov, podprla kot veliki sponzor. Srečanje Oraclovih uporabnikov bo potekalo od 15. do 17. oktobra v Kongresnem centru Hotel Mons v Ljubljani, na njem pa bo KOPA predstavila zadnje dosežke za podporo pri poslovnem odločanju ter vodenju v proizvodnji.

Koristne poslovne informacije na mobilnih napravah (ponedeljek, 15.10.2012 ob 12.00, Domen Ocepek)
Domen Ocepek bo podal odgovor na pogosto zastavljeno vprašanje: kaj so dejansko tiste poslovne informacije, ki jih je pametno imeti vedno pri roki?  Predstavil bo problematiko zbiranja informacij za odločanje z vidika najvišjega vodstva ter zbiranja različnih koristnih informacij za odločevalce iz različnih poslovnih segmentov.  
Odločevalec lahko ob poplavi podatkov ne prepozna tistih pravih, pomembnih za celovito sliko in se odloči narobe. Če pa vidi poleg pomembnih še kup nepotrebnih podatkov, mu ti sliko lahko zameglijo. To se pokaže še posebej na mobilnih napravah, kjer ni prostora in morajo biti tam res tisti podatki, ki so koristni. Enostavnega odgovora, kaj so koristni podatki ni, ker različni ljudje v podjetju potrebujejo različne informacije, da lahko učinkovito opravljajo svojo funkcijo. Kar je ključno za direktorja proizvodnje ni ključno za direktorja nabave. Generalnega direktorja ne zanimajo vse podrobnosti, želi pa v vsakem trenutku videti celotno „krvno sliko“ podjetja. Potem so tu še podjetja, kjer so funkcije med seboj prepletene in direktor prodaje ni samo direktor prodaje, ampak opravlja še druge funkcije.

KOPA je pri razvoju mobilne rešitve za poslovno odločanje izhajala iz tega, da je treba na mobilne naprave pripeljati tiste informacije, ki jih posameznik najpogosteje zahteva in za pripravo teh informacij nekoristno porablja svoj čas oziroma čas drugih. Vsi podatki so v zbirki podatkov Oracle in na razpolago v vsakem trenutku. Med podatki v zbirki in informacijo na mobilni napravi pa je tisto znanje, ki ga uporabniki od naprednih ponudnikov IT rešitev pričakujejo. To niso samo zbiranje, ampak kombiniranje podatkov na tak način, ki ga uporabniki razumejo. Pristop, kjer se namesto uporabnikov odloča, kaj rabijo, je slab in ga uporabnik težko sprejme. KOPA uporabnikom omogoča, da si sami izberejo, kaj želijo na mobilni napravi in mu pomagajo še s podatki, kaj praviloma oziroma najpogosteje dela na ERP sistemu, oziroma katere podatke najpogosteje zahteva od sodelavcev. S tem zagotavlja uporabnost mobilne aplikacije in dejansko izkoriščanje njenih prednosti za poslovanje.

Aplikativna podpora v neposredni proizvodnji s pomočjo orodij Oracle APEX orodij (torek 16.10.2012 ob 18.30, Branko Razgoršek)
Branko Razgoršek bo predstavil informacijske rešitve za neposredno podporo proizvodnji, ki je izdelana z uporabo orodij Oracle APEX ter se povezuje z različnimi sistemi ERP (KOPA, SAP, MOVEX ...). Kopina rešitev omogoča spremljanje celotnega proizvodnega procesa in posameznih delovnih postopkov v proizvodnji, s čimer zaposlenim, komerciali ter vodstvu na različnih ravneh zagotavlja sprotne podatke o delovanju proizvodnje. Branko Razgoršek bo podal pregled širokega nabora proizvodnih rešitev, ustvarjenih z Oraclovimi tehnologijami, ki proizvajalcem zagotavljajo znižanje stroškov v proizvodnji, večjo produktivnost in hitrejšo odzivnost na spremembe pri povpraševanju ali na dogodke v sami proizvodnji:
•    razporejanje dela po delovnih centrih;
•    spremljanje dela na delovnih centrih;
•    vodenje koristnih ostankov;
•    medfazne zaloge;
•    logistika proizvodnje.
Na predavanju bo predstavljena zasnova rešitev, odgovor na vprašanje, zakaj so se odločili za uporabo Oracle APEX ter izvedbo povezovanja z zalednimi informacijskimi sistemi. Poleg dobrih praks, ki jih je podjetje usvojilo tekom implementacije teh rešitev v uspešnih proizvodnih podjetjih, bodo predstavljeni tudi poslovni učinki, ki so jih podjetja pridobila.

ERP, ki sprašuje "Internet" in opozarja na tvegane posle (torek, 16.10.2012 ob 11.45, Domen Ocepek, Damjan Uranc)
S povezavo do bonitetnih ocen in ostalih »mehkih« dejavnikov, ki so preko interneta dostopni po sprejemljivi ceni, lahko podjetje prepreči tvegane posle. KOPA je svoj poslovni informacijski sistem Kopa ERP dopolnila z zmožnostmi za upravljanje s tveganji, ki preprečujejo, da ne pride do slabih poslov zaradi nevednosti. Gre za integracijo s sistemom COFACE, s katero so vzpostavili mehanizme, ki na podlagi bonitet preprečujejo izvajanje poslovnih dogodkov, ki so tvegani - škodljivi.  To zagotavlja podjetjem, da si zaradi nevednosti ne povzročajo poslovne škode, na primer:
•    sistem pomaga, da se neplačnikom ne odpremi blaga;
•    zaposleni v komerciali in vodstvo vsakem trenutku vedo v kakšni kondiciji so poslovni partnerji;
•    s kombinacijo ocen (boniteta Kopa, boniteta COFACE) lahko uporabniki preko kontrolnih funkcij sami določajo pogoje – omejitve;
•    jasno se določa, kdo lahko odobri spremembo - odstopanje;
•    v sistemu je sled, ki omogoča ugotavljanje, kdo je odobril spremembo (potrdil odstopanje) in kakšni so bili takrat parametri.
Ta rešitev deluje znotraj poslovnega sistema Kopa ERP in je tesno povezana z delovnimi postopki. Tako je upravljanje s tveganji vključeno v operativno delo, poleg tega pa se preverjanje podatkov in informacij izvaja samodejno, kar dodatno preprečuje napake zaposlenih in poenostavlja vodenje.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)