Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 19.11.2012

KOPA kroji prihodnost kadrovskega menedžmenta

KOPA in Fakulteta za računalništvo in informatiko bosta izdelali inovativni dinamični ekspertni sistema za upravljanje s kompetencami v oblaku.KOPA je skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani pričela izvajati razvojni projekt dinamičnega kompetenčnega ekspertnega sistema e-DKES (UL FRI) za obvladovanje človeških virov (HRM). Gre za sistem, ki bo omogočal preverjanje in rast kompetenc na nivoju posameznika, podjetij oziroma organizacij in družbe.

Kot pravi Domen Ocepek, rešitve v okviru projekta predstavljajo nov koncept sistematičnega zajemanja in združevanja zahtevanih kompetenc v okviru profilov (projektni vodja, prodajalec ...) ter (e-)ocenjevanja  kompetenc. „Ekspertni sistem, z vgrajeno bazo znanja oziroma kompetenc, bo dostopen od kjerkoli in kadarkoli, tudi preko mobilnih naprav in pametnih telefonov,“ je še pojasnil Ocepek.

Oblačna storitev s koristmi za vse deležnike
E-DKES bo zasnovan kot e-storitev v oblaku, ki bo omogočala prihranke in koristi na različnih nivojih in smereh. Storitev bo dostopna preko spletnega vmesnika (HTML5), mobilnih aplikacij oziroma vmesnikov (Android, Microsoft Phone, iOS) in preko posebej prirejenega vmesnika za ljudi s posebnimi potrebami.

Posamezniki – zaposlenci: storitev bo nudila preverjanje lastnih kompetenc, na podlagi česar bo lahko posameznik izboljševal svoje znanje ter gradil na tistih področjih, kjer bo želel kompetence izboljšati. Posameznikom bo e-DKES omogočal tudi lažje načrtovanje karierne poti in bo predstavljal temelj njihovega vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja.

Podjetja: s pomočjo e-DKES se bodo lahko dinamično prilagajala zahtevam v okolju, kjer delujejo, in tako ohranjala ter krepila svoje konkurenčne pozicije na trgih. Na podlagi prepoznanih potreb po znanju, to je kompetencah, tako podjetij kot zaposlenih, bodo lahko suvereno pristopila k njihovemu razvijanju.

Družba: sistem e-DKES predstavlja nov strukturiran pregled nad zahtevanimi kompetencami, ki pomaga pri razvoju v pravo smer in na tistih področjih, kjer so potrebe in potenciali.
Stroka: to orodje pomeni učinkovito in pregledno gradnjo kompetenčnih modelov za želene profile in možnost kakovostnega ocenjevanja ter svetovanja, usmerjanega na podlagi ocen.

Futuristična rešitev
Sistem e-DKES bo implementiral elemente interneta prihodnosti. Povezoval se bo s strokovnimi, profesionalnimi in splošnimi socialnimi omrežji, kot so npr. LinkedIn, Facebook, Google+ in Orkut. Preko socialnih omrežij bo sistem zmanjševal digitalni razkorak med različnimi skupinami ljudi in omogočal njihovo lažje povezovanje. Uresničeval bo obstoječe potrebe uporabnikov svetovnega spleta po celoviti rešitvi na področju zaposlovanja. Vključeval bo tudi tehnologije semantičnega spleta, saj se bodo za povezovanje s sistemi agencij za zaposlovanje uporabljale ontologije.

Delovanje e-DKES bo zagotavljala KOPA. Zaradi oblačne zasnove ga bo možno uporabljati v različne namene, na primer za e-razpise, statistične obdelave, samoocenjevanje in karierni razvoj. Na voljo bo celo prek spletnih storitev, s čimer bodo uporabniki drugih rešitev in razvijalci informacijskih sistemov za HRM pridobili vodilne funkcionalnosti za obvladovanje kompetenc.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)