Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 3.12.2012

5. PIES 2012

Letošnji PIES je potrdil, da Slovenija ima bogato znanje glede informacijskih tehnologij, ki pa ga je treba ustrezno aktivirati.


V Portorožu je med 22. in 23. novembrom potekalo 5. posvetovanje o informatiki v energetiki, ki so se ga udeležili številni informatiki in napredni uporabniki informacijskih tehnologij v energetiki Slovenije – PIES. V okviru posveta je potekal tudi drugi Poslovni PIES. Ta je bil namenjen direktorjem energetskih podjetij in vsem tistim, ki pripravljajo strateške usmeritve razvoja energetike pri nas. Poudarjen je bil pomen in vloga informacijskih tehnologij in informacijske stroke, brez katerih zastavljenih projektov enostavno ni moč izvesti. Poslovni PIES je torej nakazal smernice, kako rešiti nekatere ključne probleme, ki ovirajo potrebne spremembe na področju IT v Sloveniji.

Udeleženci letošnjega posveta so v dveh dneh lahko prisostvovali 35 predavanjem in spremljali dve okrogli mizi. Prva je odkrila precejšnjo neurejenost odnosov deležnikov trga z električno energijo in skoraj popolno neurejenost odnosov deležnikov na trgu s plinom, druga pa je opozorila na boleče točke varovanja osebnih podatkov znotraj procesov trgovanja z energijo.

Slovenska elektro distribucija se nahaja pred velikimi izzivi, ki izhajajo tudi ali predvsem iz uvajanja pametnih omrežij. Med ključne dejavnike za uspešnost koncepta pametnih omrežij spada učinkovita izmenjava podatkov med različnimi inteligentnimi napravami in informacijskimi sistemi znotraj podjetij, kot tudi izmenjava podatkov med podjetji, ki nastopajo na energetskem trgu.

KOPA ima rešitve

KOPA na PIES-u že vrsto let sodeluje kot sponzor ter aktivno s prispevki – letos s člankom na temo Informacijske podpore upravljanju strateških sredstev, ki ga je pripravil Darko Grubelnik. V okviru članka avtor izpostavlja vzdrževanje v hidroelektrarnah kot kompleksen proces, ki povezuje več poslovnih funkcij in procesov v podjetju in izven njega. Zahteva visoko stopnjo varnosti ter posledično veliko sodelovanja, koordinacije in podrobno spremljanje ter sledljivost naprav in dela ter s tem povezane dokumentacije. Da bi vzdrževanje predstavljalo povezovalno vlogo in omogočalo nemoteno, zanesljivo in učinkovito delovanje vseh ključnih strateških sredstev ter njihovo optimalno izkoriščanje skozi celoten življenjski ciklus, zahteva ustrezno informacijsko podporo.

Več: http://www.pies.si/pies-2012
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)