Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 10.12.2012

Vodilne kadrovske storitve na koroškem v znamenju Kope

Podjetje A.L.P. PECA d. o. o., osrednja kadrovska organizacija na Koroškem, bo za izvajanje storitev vseživljenjske karierne orientacije uporabljala informacijski sistem KOPA HRM.


Podjetje A.L.P. PECA d. o. o. (Aktiviranje Lokalnih Potencialov) so v letu 1994, zaradi potrebe po celovitem prestrukturiranju Mežiške doline, ustanovile štiri koroške občine, svetovalne in razvojne organizacije v dolini ter posamezna podjetja in podjetniki, ki so v povezovanju videli priložnost za skladnejši in pospešen razvoj doline. Podjetje je bilo letos izbrano na Javnem razpisu za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene.

Da bi lahko kakovostno izvajali vse dejavnosti s področij, kot sta postavljanje temeljnega kadrovskega procesa ter usposabljanje delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno orientacijo zaposlenih, so se v družbi odločili za uvedbo kadrovskega informacijskega sistema KOPA HRM.

„V Kopi smo ponosni, da lahko s svojim znanjem in dobrimi praksami pomagamo pri izboljšavah za delo s kadri v našem lokalnem okolju. Ob tem se zavedamo, da je to ena od novih priložnosti za nadaljnji razvoj regije, pa tudi koristna izkušnja iz katere bi lahko ideje črpale kadrovske organizacije iz drugih slovenskih regij,“ je povedal Marjan Gobec, direktor podjetja KOPA.

Kopina rešitev bo družbi A.L.P. PECA služila za podporo pri vseh razpisnih dejavnostih, kot so:
•    Opredelitev vizije, dolgoročnih ciljev in ključnih dejavnikov uspeha podjetja ter izdelava analize stanja in oblikovanje kadrovskih aktivnosti
•    Vzpostavitev kadrovske evidence
•    Uvedba ali prenova pravilnikov in notranjih aktov podjetja
•    Sistematizacija delovnih mest
•    Izdelava modela kompetenc podjetja oz. kompetenčnih profilov za posamezna delovna mesta in opredelitev kompetenčnih nivojev
•    Izdelava orodij za upravljanje in vrednotenje izvedbe dela
•    Usposabljanje delodajalcev in zagotavljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na karierno  orientacijo zaposlenih
•    Ocenjevanje zaposlenih in analiza ocen za ugotavljanje manjkajočih znanj
•    Izvajanje letnih in razvojnih razgovorov (usposabljanje ključnega kadra za njihovo izvedbo)
•    Izdelava razvojnega načrta na delovnem mestu
•    Profiliranje zaposlenih za ugotavljanje njihovih talentov, potencialov in kompetenc ter izdelava načrta za osebni in poklicni razvoj zaposlenih
•    Izvajanje osebnega coachinga/zaposlenega
•    Izvajanje skupinskega coachinga/skupino

Po načrtih bo družba z novim kadrovskim informacijskim sistemom pričela poslovati že z začetkom novega leta 2013.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)