Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 30.1.2013

KOPA tvorno sodeluje z akademskimi ustanovami

KOPA je podiplomskim študentom Ekonomske in poslovne fakultete v Mariboru predstavila dobre prakse informacijske podpore pri poslovanju.

Povezovanje gospodarstva in visokega šolstva je ena prednostnih nalog pri ustvarjanju družbe znanja ter za povečanje inovativnosti in dodane vrednosti.   Domen Ocepek iz podjetja KOPA, kjer že vrsto let sodelujejo z različnimi visokošolskimi  in raziskovalno-razvojnimi ustanovami, je na Ekonomski in poslovni fakulteti Univerze v Mariboru  izvedel predavanje z naslovom „Kako lahko rešitev KOPA ERP vpliva na izboljšanje poslovanja“. Predavanje je potekalo v sklopu sodelovanja Katedre za organizacijsko informatiko Ekonomske in poslovne fakultete ter podjetja KOPA, kjer njihovim študentom že več let nudijo tudi izvajanje obvezne študijske prakse ter različne oblike mentorstva pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah.

„V Kopi se zavedamo, da je sodelovanje z akademskimi ustanovami pomembno za zagotavljanje izobraževalnega programa, ki študentom daje ustrezna praktična znanja ter jih na tak način pripravlja na delovanje v organizacijah,“ je povedal Domen Ocepek, vodja razvoja KOPA ERP. „Po drugi strani pa je takšno sodelovanje koristno tudi za podjetje, predvsem z vidika pridobivanja novih, kakovostnih kadrov.“ V podjetju izvajajo vsako leto mentorstvo pri najmanj eni diplomski nalogi, s študenti različnih fakultet, pa sodelujejo še na različnih razvojnih projektih pri strankah.  

Podjetje KOPA se redno vključje v razvoje projekte s področja poslovnih informacijskih rešitev, ki potekajo na slovenskih fakultetah. S Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru sodelujejo na projektu Ekspertnega storitvenega portala za proizvodno tehnologijo Eproteh. Z inštitutom IHR Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani pa razvijajo dinamični kompetenčni ekspertni sistem e-DKES na področju obvladovanja človeških virov (HRM). Konec leta bodo o okviru vaj na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru izvedli delavnico s predstavitvijo informacijske podpore pri proizvodnji, na kateri bodo študenti strojništva delali na konkretnih primerih izdelave tehnološke dokumentacije ter planiranja in spremljanje proizvodnje s sistemom Kopa ERP sistemom.

Podjetje sodeluje tudi s drugimi ustanovami oziroma združenji, na primer s sekcijo "Mladi projektni managerji", ki  deluje pod okriljem Slovenskega združenja za projektni management.
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)