Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 9.3.2006

Prilagodljivost KOPINEGA informacijskega sistema

IBE v partnerstvu s KOPO razvija zmogljive rešitve, ki so ključnega pomena pri vodenju in spremljanju projektov, ter jih povezuje v celovit poslovno-informacijski sistem

IBE d.d. je podjetje za svetovanje, projektiranje in inženiring. Osnovna dejavnost IBE-ja, ki zaposluje okrog 250 strokovnjakov, je izdelava projektne dokumentacije za gospodarske objekte in elektrogospodarstvo, pri čemer so njihove največje stranke velika podjetja in državne ustanove. Za njihovo uspešnost je ključnega pomena ekonomičnost izvajanja projektov, zato so pred štirimi leti iskali prilagodljivega ponudnika poslovno-informacijskega sistema, ki je imel sodobno tehnologijo in standardno rešitev ter jo je bil pripravljen nadgrajevati z njihovimi posebnostmi.

Zaupanje v KOPINE rešitve in reference na trgu so bili glavni razlogi, da so se odločili za KOPIN poslovno-informacijski sistem, za katerega pa so že ob podpisu pogodbe predvideli nadgradnjo in integracijo dodatnih programskih rešitev. V prvi fazi so uvedli osnovne računovodske, finančne in knjigovodske programe, ki so dovolj odprti, da se prilagodijo potrebam posameznega podjetja. Dodatna informatizacija je bila potrebna za program Prodaja, ki je v osnovi KOPIN popolnoma nadgradljiv standardni program za fakturiranje.

IBE je imel težave s preglednostjo obsežnega števila finančnih podatkov na pogodbah in projektih, prav tako pa niso imeli na voljo rekapitulacije vseh prodajnih dogodkov na posameznih pogodbah. KOPA je po specifikacijah in zahtevah IBE-ja Prodajo nadgradila s finančnim spremljanjem pogodb in evidentiranjem ponudb skozi celoten življenjski cikel teh dokumentov. S to nadgradnjo se je izboljšala transparentnost podatkov, saj lahko tako enostavno spremljajo trenutno stanje ponudb in pogodb ter njihove fakturirane realizacije. Program Prodaja je postal osnova za finančno preglednost izvajanja projektov, saj ima vodstvo neposreden vpogled v realnem času v celotno poslovanje in možnost izdelave analiz. Evidenca odprtih poslov jim omogoča pregled nad roki in finančnim stanjem pogodb, kar še poveča uspešnost in preglednost poslovanja. Pregledno poročilo že izdanih računov v povezavi s posamezno pogodbo prejemajo tudi njihovi poslovni partnerji kot prilogo vsakega izdanega računa, s čimer se dodatno izboljšajo tudi poslovni odnosi.

Obseg dela in množica projektov, ki hkrati potekajo v IBE, zahtevata natančno evidentiranje poteka in zaključevanja projektov skozi informacijski sistem. Program za spremljanje evidenc v povezavi s projekti in projektno dokumentacijo (ESP) je v fazi razvoja, prve module IBE že uporablja. Vsebinsko ga je zasnoval IBE, KOPA pa ga uspešno integrira v njihov informacijski sistem. V tem partnerskem odnosu nastaja informacijski sistem, ki podpira vse več posebnih, specifičnih zahtev njihovega poslovanja in jim omogoča pregledno spremljanje stanja in trendov ter hitre reakcije na razvoj posameznih projektov ali pa spremembe na trgu. Eden izmed programov, prav tako vsebinsko zasnovanih v IBE ter posebej razvitih za IBE, je tudi finančno spremljanje projektov (FSP). Program ažurno spremlja predvsem razne finančne vrednosti na posameznem projektu ali podprojektu, podatke pa črpa iz standardnih KOPINIH programov. Vodje projektov imajo s tem sistemom boljši pregled nad potekom projektov, lažje sprejemajo odločitve in skrbijo za njihovo uspešnost. Pri tem je predvsem pomembno, da so projekti končani v pogodbeno določenih rokih in v okviru predvidenih stroškov. Uporabniki programa v komercialni službi pa lahko s to rešitvijo samostojno skrbijo za te podatke in poročajo projektnim vodjem, kar je bila v preteklosti naloga službe AOP, ki tako v IBE ni več potrebna in je bila ukinjena.

»Podjetje KOPA smo izbrali kot ustreznega partnerja pri prenovi informacijskega sistema, predvsem pa zato, ker smo potrebovali partnerja z izkušnjami, ki bi splošni finančno-računovodski program nadgradil s specifičnimi in popolnoma integriranimi moduli po naših zahtevah in zasnovi,« je povedal mag. Danilo Pungertnik, vodja službe za informatiko v podjetju IBE. »KOPA je ponujala sodobno, tehnično zelo zmogljivo in vsebinsko prilagodljivo informacijsko rešitev ter ekipo izkušenih strokovnjakov, ki je zagotavljala razvoj specifičnih rešitev, nujno potrebnih za uspešno poslovanje našega podjetja.«

KOPINA izjemna prilagodljivost temelji na sposobnosti svoje standardne informacijske rešitve nadgraditi z moduli in programi, ki so vsebinsko prilagojeni naročniku. Odločitvi IBE-ja za KOPO je poleg prilagodljivosti, izkušenj in strokovnosti botrovala tudi uporaba podatkovne zbirke Oracle ter Oracle trinivojska arhitektura, ki omogoča spletno uporabo aplikacije v celotnem podjetju. IBE tako v tesnem partnerskem odnosu s KOPO gradi zmogljiv informacijski sistem, ki je ključnega pomena za uspešnost podjetja.

 Prilagodljivos KOPINEGA informacijskega sistema(2 MB)

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)